CO2-afgift er en adfærdsregulerende skat, der inddrives og fordeles til begunstigede projekter og til en grøn omstilling, der er rent fup!

Den planlagte klimalov med en CO2-skat er en slags cirkulær økonomi, hvor pengene roterer som i en moderne udgave af Ebberød bank, hvor penge indkræves og uddeles igen. CO2-afgiften er en ekstra skat, som industrien skal betale, hvis den ikke reducerer forbruget af fossile brændsler. Det er et incitament, hvilket venstrefløjen i andre sammenhænge ikke tror virker, og en reduktion er ikke muligt i alle tilfælde her og nu. Fx er der ikke brændstoffer til at erstatte diesel i en fiskekutter.

Klimaskatten skal inden 2030 mindske udledningen med 3,7 mio. tons CO2, hvis der reduceres. Når klimaskatten, der ikke er ens for alle, flyder ind til Staten, skal pengene administreres og fordeles. Virksomheder kan risikere at lukke eller flytter til udlandet, men det gælder ikke Aalborg Portland, der slipper billigere, for selvom cementvirksomheden er en af de helt store CO2-udledere, så ligger den i Mette F.’s valgkreds, og hun siger: Arbejdspladser skal blive i Danmark! (Aalborg)

Aalborg Portland kunne lave cement uden CO2 udledning ved at bruge atomkraft som energi. Iflg. World Nuclear News (21.4.22) vil Seaborg Technologies have en prototype klar i 2024 og være i produktion fra ca. 2026. Det vil være små minireaktorer i containerstørrelse, der kan levere ren og rigelig energi, og der skal ikke bruges så megen arbejdskraft til at servicere atomkraft som til den voksende vind og solindustri, der vil øge arbejdskraften fra ca. 73.000 med ekstra 290.000. Hvordan skal vi så skaffe hænder til servicefagene, for der forsvinder også mange til Arne pensionen.

CO2-skatten skal også skaffe penge til en grøn omstilling, men den er rent fup, da over 60% af dansk vedvarende energi er backup til ustabil vind og sol og består mest af afbrænding af træ, der importeres fra Estland, USA og andre lande (før Rusland), hvor man rydder skove til at brænde i danske kraftværker. Det er bekymrende at høre, hvor meget træ Danmark brænder af, siger William Moomaw, hovedforfatter på 5 rapporter for FN’s klimapanel. Det er klimasvindel, siger Daniel Kammen, professor på Berkeley, tidligere hovedforfatter i FN’s klimapanel og klimarådgiver for tidligere præsident Obama. Danmark er i en kedelig førerposition mht. brug af importeret biomasse.

Naturen og biodiversitet vil lide skade ved opstilling af de mange vindmøller og solcellepaneler med backup af mere træ, og i havet vil 10 ekstra vindmølleparker skade fiskeriet nær vindmøllerne. Vindmølleloftet vil nok blive afskaffet, og klagemulighederne begrænset som ved Lynetteholm, hvor man selv skal betale erstatning, hvis sagen ikke vindes, men som Mette F. siger: Lev med det!

I 2017 brugte Danmark 32,7% vedvarende energi til el (20% af al energi) – fordelt på 22% vind, 47% afbrænding af træ, 21% afbrænding af anden biomasse, 10% andre energiformer. Træ-afbrænding udgør dobbelt så meget som vind. D. Jørgensen S. Kollerup og J. Bruus sagde på pressemødet 19.4.22, at CO2-skatten vil gavne klimaet, men de glemmer træ-biomassen. Mere vind og sol betyder afbrænding af mere træ = mere skovrydning! Sol- og vindkraft kan aldrig stå alene!

Venstrefløjen har fejlet i energipolitikken og været med til at ødelægge klimaet med kul og olie og mio. af menneskers død ved forurening pga. brug af fossile brændsler. Hvis vi i 1980erne havde satset på atomkraft, kunne vi have undgået mia. af tons CO2 i atmosfæren. Tidligere formand for dansk atomenergikommission Henning Sørensen skrev i Politiken i 2008: Mirakel. Thorium har energi til alle i 1.000 år. Vi kunne have haft atomkraft i år 2000 og undgået energi- og klimakrisen!

Vore politikere burde satse på atomkraft, der ikke vil ødelægge den danske natur. Desuden bør der sørges for kystsikring for at holde Danmark oven vande i tilfælde af havstigning. Man vil bruge mange mia. kr. til Lynetteholmen og mange mia. kr. og ressourcer til energiøer, mens dele af gamle Danmark kan forsvinde i havet. Det er så enkelt som Storm P. siger: Når man rigtig tænker over livet, så drejer det sig om et stykke med leverpostej! Det kunne nu også være en makrelmad!

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 25. april 2022


Udgivet

i

af

Tags: