Niels Bohr (1885-1962) fik Nobelprisen og var anerkendt og respekteret, da han levede – efter sin død ignorerede Danmark ham som den grimme ælling

I Danmark har vi en Jantelov, der siger: Du skal ikke tro, du er noget! Alligevel er der nogle danskere, der rager op over den grå masse, fordi de har gjort en indsats, der er værd at huske. Der er danskere, der som i H. C. Andersens fortælling om Den grimme Ælling ender med at blive en smuk svane, man ikke kan overse. Der er flere i historien, og der kommer nye til.

Niels Bohr var ikke en grim ælling og blev ikke ignoreret, mens han levede. Det blev han først efter sin død, men han er ikke glemt! Han var en af verdens mest anerkendte fysikere, fik Nobelprisen i fysik i 1922 og gjorde København til et center for videnskabelig forskning i fysik i 1930erne. Under 2. verdenskrig deltog han i Manhattan projektet i Oak Ridge, Tennessee i tidsrummet 1943-45, der med udvikling af atombomben var med til at afslutte 2. verdenskrig. Til i dag er atombomben med til at skabe frygt. Selv Putin truer med at anvende atomvåben i krigen mod Ukraine.

Udviklingen af atomkraft har skabt potentiale til en stor energimængde, som vi har brug for i en moderne verden. Frygten for bomben har dog medvirket til at holde udviklingen tilbage – især i Niels Bohrs fædreland. Men selvom en kniv kan dræbe, holder man jo ikke op med at bruge den. I den nye 4. gen. teknologiske udvikling af atomkraft kan der ikke ske nedsmeltning og det meste af affaldet kan genbruges og give ny energi. Vi kan ikke tilsidesætte en så stor energiform, der kunne erstatte russisk gas, arabisk olie, kul og vind, sol og vand, der alle har problemer med forurening, affald, ødelæggelse af natur og landskab og forbruger mange ressourcer, inklusive mandskab.

Den amerikanske fysiker J. Robert Oppenheimer (1904-67) var leder af Manhattan projektet, og som administrator på Oak Ridge kom der i 1945 en atomfysiker Alvin M. Weinberg (1915-2006), der på en måde gik i Niels Bohrs fodspor med i 1960erne at udvikle en reaktor, der gik fra at bruge uran til det mindre farlige thorium. Den senere præsident (1961-63) John F. Kennedy besøgte i 1959 Oak Ridge og var positiv, men den senere amerikanske præsident Richard Nixon bremsede i 1973 forskningen af en næsten færdigudviklet reaktor. Thorium kunne ikke som uran bruges til bomber.

Alvin Weinberg efterlod mange håndskrevne noter på laboratoriet i Oak Ridge, og en rumraket-ingeniør Kirk Sorensen (1956-, NASA 2000-10) besøgte Oak Ridge Lab. og lånte noterne, som han renskrev på sin computer. Han blev så optaget af ideen om thorium-reaktoren, at han opsagde sin stilling for at sætte sig ind i Weinbergs teori, deltog i thorium-konferencer og oprettede i 2011 sit firma Flibe Energy for at fortsætte Weinbergs drøm om en reaktor med et alternativt atombrændstof for at producere energi, der er sikrere, mere miljøvenlig og effektiv end den tids atomkraft. Kirk Sorensen var af dansk afstamning, her citat fra konferencerne (London 2010, New York 2011, Shanghai 2012 og Geneve 2013), hvor jeg tog noter: Atomkraft er den sikreste måde at producere energi på. Det mest usikre er ikke at have nok energi. For mig er thorium et mirakel!

På thorium-konferencen i Geneve i 2013, var jeg ikke længere eneste danske deltager, da en ung Thomas Jam Pedersen, uddannet på DTU, dukkede op. Han er i dag medstifter af Copenhagen Atomics, der snart har færdigudviklet en MSR thorium-reaktor og faktisk har et samarbejde med Flibe Energy og Kirk Sorensen. Ringen er sluttet fra Oak Ridge til Søborg, hvor Copenhagen Atomics arbejder, og hvor de regner med at have den første prøve-reaktor klar før jul 2022. Da man fra politisk hold ikke ønsker atomkraft i Danmark, har Copenhagen Atomics forhandlinger med andre lande, hvis regeringer ikke har samme indstilling til atomkraft men ønsker stabil og sikker energi. Danmark vil komme til at sakke agterud, hvis ikke man ændrer holdning og går ind for disse minireaktorer, der også har mulighed for at genbruge det meste af atomaffaldet – en waste burner!

Tænk hvis Danmark kunne producere en ny verdenssensation, som da verdens første oceangående dieseldrevne skib M/S Selandia, bygget til ØK af Burmeister & Wain sejlede fra Aalborg til London i januar 1912. Da var Danmark foregangsland – og kunne blive det igen med moderne atomkraft.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 2. maj 2022


Udgivet

i

af

Tags: