Jeg fik besøg af en atomfysiker, der ikke forstod den negative holdning til atomkraft: Den er nødvendig, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning

21. juni fik jeg besøg af en amerikansk atomfysiker Roger Blomquist (svensk afstamning), der har arbejdet med atomfysik bl.a. som officer på en atomdrevet ubåd, hvor han overvågede det nukleare fremdriftssystem – reaktoren m.v. Siden har han været og er stadig ansat hos NASA og på Argonne Nat.Lab., University of Chicago, været med til at udvikle reaktorer og til overvågning af Irans atomprogram. Han burde have besøgt klimaministeren og andre energiordførere i Folketinget, men de er vist ikke interesseret i at høre fakta om atomkraft men er mere eller mindre imod af ideologiske grunde. Roger Blomquist er som jeg uforstående overfor folks negative holdning overfor atomkraft, som er nødvendig, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning.

I Nordgrønland stiger temperaturen pga. klimaændringer – og hurtigere end på resten af kloden. I Norditalien har en langvarig tørke påført landbruget enorme skader. Manglen på vand gør, at man er begyndt at hente vand fra søer i Alperne, men hvis der blive mindre sne i bjergene, vil den trafik ophøre. Vand er en forudsætning for liv, men lige nu er der globalt områder med mangel på vand. I det østlige Afrika er der tørke, så folk må flygte fra deres hjemegn, når landbruget ikke længere kan brødføde dem. Dyrene dør, afgrøder visner, og befolkningstilvæksten forværrer tilstanden.

Klimaændringer er et globalt problem, og landene burde samarbejde i stedet for at bruge kræfter på at strides om magt, som udløser menneskelige katastrofer – som i Ukraine. Hvis Vesten havde reageret i 2014, da Rusland invaderede Krim, havde vi været forberedt og ikke bundet os til kontrakter for at forsyne os med gas o.a. Faktisk burde advarselslamperne have blinket allerede i 2008, da Rusland invaderede Georgien. En forbløffende naivitet har hersket, især i Tyskland, som havde gode forbindelser til Putin med en tidligere kansler Gerhard Schröder i Gazproms bestyrelse.

Efter Fukushima i 2011 besluttede kansler Angela Merkel at lukke de tyske atomkraftværker og nåede at lukke 3 reaktorer før årsskiftet, så der kun er 3 tilbage. Dog lyder det nu fra CDU-leder Friedrich Merz, at alle muligheder bør bruges inkl. kul og atomkraft for at afbøde energimanglen. Det kniber dog med opbakning fra kansler Olaf Scholz, der pga. sine grønne partnere afviser at fortsætte med atomkraft. Men hvis EU skal være uafhængig af russisk gas, bør vi inkludere atomkraft. Under en thorium atomkraftkonference i Geneve i 2013 sagde nobelpristager og fysiker Carlo Rubbia, at det var nødvendigt at tage alle kendte former for ren energi i brug for at bremse den globale opvarmning, før det bliver for sent! Han talte for atomkraft som den bedste rene energi.

Der er gang i mange nye former for energi, men nogle af dem er gamle teknologier, der bliver genopfrisket. Mærsk talte en overgang om at bruge ammoniak, der er giftig, og som før 1920 blev anvendt i køleskabe men i 1921 blev afløst af freon, som dog viste sig at lave et hul i ozonlaget. Freon blev forbudt i 1987 ved Montrealprotokollen. Nu arbejder man med e-methanol, som også udleder CO2 men i mindre grad. Man kalder det for grøn e-methanol for at ‘vaske’ det rent.

Power-to-X (PtX) er et nyt mirakelord, som mest drejer som at omdanne såkaldt grøn elektricitet til brint eller andre produkter, som kan bruges i transportsektoren, brændstof til fly og skibe. Man tager ikke hensyn til omkostningerne ved selve processen – det skal bare virke, men man glemmer, at brint er et letantændeligt brændstof, som man så det i 1937, hvor det store tyske luftskib Hindenburg eksploderede ved landing i Manchester, New Jersey, US. Luftskibet var et af mange luftskibe, der blev ødelagt af brand pga. brinten. Det er uvist, hvordan man vil sikre sig i dag.

Atomkraft som minireaktorer med ny teknologi er utrolig sikkert og vil kunne bruges de fleste steder – også til rumfart, hvor vind og sol ikke dur. Ingen dansk politiker har sat sig ind i den reaktorviden, som danske Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies regner med at sætte i produktion ca. 2028. Jeg har besøgt Copenhagen Atomics 2 gange, men hverken klimaminister Dan Jørgensen eller andre energiordførere har været forbi for at høre om deres thorium waste-burner, der kan genbruge atomaffald. Det bliver en verdenssensation, som kunne sætte Danmark på verdenskortet. I stedet vil man ødelægge natur og biodiversitet med vind, sol og biomasse (træ).

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 27. juni 2022


Udgivet

i

af

Tags: