Den grønne omstilling kan føre til sult og nød – en grøn død!

Sri Lanka er et eksempel på et land, hvor nogle få politiske ledere (én familie) har ødelagt tilværelsen for befolkningen ved korruption og forkerte beslutninger. I 2016 blev Sri Lanka af World Economic Forum (WEF, Geneve) rådet til at gå over til økologisk landbrug, som efter WEF’s mening ville gavne klimaet og gøre landet rigt. Sammen med et forbud i 2021 mod brug af kunstgødning betød det en stor nedgang i fødevareproduktionen og stigende priser. Mindre og dyrere føde til en befolkning, der siden 1930 har øget antallet af indbyggere fra 5,4 mio. til i dag 22 mio., giver ingen mening – og klimakrisen kan/skal ikke løses ved at sulte folk.

I Ghana, der for år tilbage var en økonomisk succes med eksport af energi, tilbød Verdensbanken en lånegaranti til at skabe en grøn omstilling med vedvarende energi. Resultatet blev en katastrofe, da landet i 2021 fik totalt sammenbrud i energiforsyningen, hvilket skabte vandmangel, da levering af vand mange steder beror på strøm. Ghana forbød også brug af kunstgødning, hvilket skabte fødevaremangel og prisstigning på mad. Det samme kan ske i Sydafrika – og i Danmark.

Energi spiller en stor rolle i klimapolitikken, og ustabil vind og sol giver ikke forsyningssikkerhed uden backup af bl.a. træ fra skovrydning, hvilket udleder CO2. Gas er et fossilt brændstof, som bør udfases, og alligevel er EU og især Tyskland blevet afhængig af den, dog ikke Frankrig, hvor 56 atomkraftreaktorer leverer mere end 70% af den franske el. Klimaminister Dan Jørgensen bør ændre kurs og ikke ødelægge naturen med ustabile vindmøller men støtte atomkraft, som er nødvendig i en tid, hvor en temperaturstigning på over 1,5 er på vej. Man taler endda om en endnu større stigning.

Global opvarmning betyder tørke mange steder, hvilket spiller en stor rolle i produktion af fødevarer. Hedebølgen i juli måned gav ekstra tørke (og skovbrande) til næsten halvdelen af den europæiske landbrugsjord. Man bør anvende genmodificering/planteforædling, hvor man kan ændre planters modstand mod skadedyr og til bedre at kunne klare tørke. Danmark kunne være et foregangsland indenfor landbrug, men Danmarks grønne omstilling kan ende i en grøn død.

Jeg har taget fejl”, indrømmer den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier i april, hvor han indrømmer, at noget var gået gruelig galt. Han havde lyttet til den kendte filosof Jürgen Habermas, som mente, at Tyskland med sin forhistorie ikke måtte vende tilbage til en national forståelse og derfor skulle holde sig på god fod med Rusland og ikke opruste igen, men han glemte Putin. Selv tidligere amerikansk præsident Donald Trump advarede mod tysk afhængighed af russisk gas, hvilket tyske politikere (på TV) grinte af. Nu er det en katastrofe, at Tyskland er blevet så afhængig af russisk gas og samtidig lukkede for atomkraft, så man er nødt til at bruge kulkraft for at dække forsyningen af energi, som tusinder af vindmøller især langs den tyske Nordsøkyst ikke kan levere.

Krigen i Ukraine kan ikke beskyldes for alle nuværende ulykker, for et af de største problemer er den befolkningstilvækst, der fortsætter med ekstra 80 mio. pr. år indtil det måske topper i 2100 med 10 mia. mennesker. 15. nov. 2022 regner man med, at det globale befolkningstal vil være 8 mia. (i dag 7,9), og ingen taler om større ansvar for at løse det problem, der er skyld i de fleste katastrofer: skovrydning, udryddelse af vilde dyr, forurening, udledninger af CO2, konflikter, sult og nød osv.

Det har været ydmygende for USA’s præsident Joe Biden at bede om større leverancer af olie fra Saudi Arabien, når man ved rettidig omhu allerede for 20 år siden kunne have haft atomkraft, som kunne erstatte den olie, som gør de arabiske stater så rige og stærke og dominerende i verden. Vi kan ved ekstra indsats fremme atomkraft og ikke som danske politikere i EU stemme imod. Kun atomkraft kan levere den nødvendige globale energi, og danske politikere burde støtte de to iværksættere Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, der fra ca. 2028 vil være klar til at levere rigelig, ren og billig energi med deres minireaktorer. Det ville være den bedste omstilling.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 23. juli 2022


Udgivet

i

af

Tags: