En ansvarlig energiminister bør ikke udelukke den stærkeste energikilde: atomkraft

Ustabil vind og sol kan kun garantere forsyningssikkerhed med backup, som består af træflis o.a., hvilket er med til at rydde verdens skove. EU vedtog i 2009, at biomasse skulle betragtes som CO2 neutral, men er ved afbrænding 150% værre end kul. Danmark importerer stadig mio. af tons træ/biomasse fra Amazonas, USA, Estland, Ghana o.a. steder, som dækker over 50% af vedvarende energi. 4 mio. mennesker i verden dør hvert år af påvirkning fra biomasserøg. Siden 1990 er der 1,8 mio. km2 mindre skov pga. skovrydning til biomasse og landbrug. Kraftværkerne kører konstant, da man ikke bare kan tænde og slukke efter behov, så backup kunne bruges direkte som energi. Se Michael Moores film: Planet of the Humans, der afslører dobbeltheden ved grøn energi.

Forbrug af biobrændstof fra palmeolie og soja udgør 0,5% af det globale energiforbrug, og skove ryddes til dyrkning af palmeolietræer og soja. CO2 udledning fra skovrydning anslås til at være 11,5 mia. tons – mere end Kinas nuværende årlige udledning ved afbrænding af fossile brændstoffer. Rainforest Foundation Norway er kommet med en alarmerende rapport, at skovrydning indireke ender som brændstof i en energihungrende verden, og at fødevarer anvendes til energi. En fortsat udledning af mere CO2 ved skovrydning, udryddelse af biodiversitet o.a. vil føre til en gold jord.

I vor moderne verden er energi en nødvendighed, som vi ikke skulle spare på, og derfor bør vi satse på atomkraft for at få rigelig, billig og ren energi. Nu har man i EU besluttet, at vi skal nedsætte energiforbruget med 15%, og en spansk politiker anbefaler at spare på energi ved at smide slipset – en anden anbefaler at lægge låg på gryden, når maden koger. Det minder om fortidens Kirsten Hüttemeier, der anbefalede at skære tomater i tyndere skiver, så de ville række længere!

Det er et gigantisk eksperiment, de politiske ledere – især de danske – er i gang med ved at ødelægge natur og miljø med gigantiske vindmølle- og solcelleparker uden først at undersøge, om jorden kan risikere at blive forgiftet fra disse anlæg, der indeholder mange giftstoffer, som ved lækage og afslidning kan sive ned i undergrunden til grundvandet. Det kan være fundamentet af cement eller afskalning fra vindmøllevinger med mikroplastik med epoxy, og der kan ske læk fra solceller, der indeholder bly, cadmium o.a. Ved produktion og senere skrot er der også problemer.

Vi skal ikke have mere giftstof i naturen. PFAS (poly- og perfluoralkylstoffer) i vort grundvand er så giftig, at gravide og ammende mødre ikke bør drikke vandet, hvor giften findes. Giften stammer fra brandslukningsskum, emballage, køkkengrej, regntøj, maling o.a. Udover Korsør er det fundet på Fanø og mange andre steder. Seneste forskning viser, at PFAS findes overalt, i regnvand og boliger de fleste steder på jorden og udgør en risiko for alle. (BBC News – aug. 2022)

Olie- og gasfirmaer glæder sig over udbredelsen af vedvarende energi, fordi det betyder øget salg af deres produkter, da vind og sol aldrig kan stå alene. Prof. James Hansen, Columbia University har beskrevet udviklingen, men der er stærke politiske og økonomiske kræfter imod atomkraft. Til trods for alle massive kræfter mod atomkraft, vinder denne mere frem, hvilket er nødvendigt, inden vi kan frembringe fusionskraft, som der forskes i ved det europæiske projekt ITER i Sydfrankrig, hvor man prøver at fremstille en energi, der skal svare til solens – med helium. Den er på vej.

Dan Jørgensen svigter opgaven som klima- og energiminister ved at udelukke atomkraft og burde støtte danske Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, der udvikler minireaktorer, som ikke kan nedsmelte eller eksplodere og er klar til produktion ca. 2028. Vindmøller bruger mange ressourcer og arbejdskraft, som vi kan bruge andre steder i samfundet.

En ansvarlig klima- og energiminister tillader ikke at afbrænde verdens træer som biomasse, hvilket resulterer i udryddelse af biodiversitet, øger den globale opvarmning og gør jorden gold.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 22. august 2022


Udgivet

i

af

Tags: