Danmark bør have en ny klimaplan, der inkluderer atomkraft – massiv satsning på vindmøller gør os sårbare

Det var et mærkeligt sammentræf, at samme dag, som Baltic Pipe gasforbindelsen fra Norge til Polen via Danmark blev åbnet, kom der 4 lækager/sabotagehandlinger på de russiske gasledninger Nordstream 1 og 2 med eksplosioner og udledning af gas tæt på Bornholm. Det er endnu uvist, om det er en yderligere eskalering af Putins krig mod Ukraine, men det skaber uro og frygt, og det er usikkert, hvad man kan forvente i fremtiden. Med denne handling fik gasprisen endnu et nyk op.

Den seneste udvikling med ‘sabotage’ på energi, som er livsnødvendig for alle, viser klart, at Danmarks seneste klimaplan med massiv udbygning af havvind med kabelforbindelser til nord og syd, vil gøre os sårbare overfor kriminelle, hvadenten det er lande eller personer, der står bag.

Den norske Baltic Pipe gasledning fra Norge til Polen kan blive ramt, og den danske drøm om at kunne levere strøm til hele Europa er en kostbar og sårbar illusion. De mange og lange forbindelseskabler og -ledninger kan blive udsat sammen med energiøerne, som vil være svære at forsvare mod digitale eller fysiske angreb. Den danske klimaplan bør ændres, før man begynder at opføre flere havvindmøller og energiøer. Intet er sikkert, og med den digitale udvikling kan en mand i Kina skade en person i USA med et hackerangreb. Vi kan risikere mange blackouts.

Der er også mangel på arbejdskraft, som i klimaplanen vil omfatte ca. 20.000 ekstra personer årligt i de kommende 5 år, hvor man så er oppe på 100.000 ekstra personer i en tid, hvor alle andre områder skriger på arbejdskraft. Det vil presse lønninger i vejret, og man er nødt til at prioritere.

Energikrisen rammer hårdt, og vi har brug for en løsning her og nu for de ca. 400.000 boliger samt virksomheder, der i dag bruger naturgas og ikke kan skifte til fjernvarme. I Tyskland vil man afhjælpe problemet med mange milliarder euro for at hjælpe virksomheder og forbrugere, og i Holland vil man tilsyneladende afhjælpe problemet ved at sætte en loft over prisen for normalt forbrug hos brugerne, og ved ekstra forbrug i virksomheder eller i en bolig koster det mere. EU vil indføre loft over fortjenesten hos elselskaber og mellemhandlere og give en del tilbage til brugerne.

Tidligere miljø- og energiminister (1994-2001) Svend Auken var engang involveret i oprettelse af såkaldte barmarksværker drevet med naturgas, hvor forbrugerne i området var tvunget med. Deres energiregning blev så høj, at det var ved at udvikle sig til en skandale, så Folketinget vedtog en hjælpepakke på 370 mio. kr. til nedsættelse af prisen. Man kunne forestille sig noget lignende i dag med en basispakke for el til normal lav pris. I dag er prisen på opvarmning med gas uhyre høj til boliger samt virksomheder, som måske er nødt til at dreje nøglen om og stoppe produktionen. Det er trods alt politisk ufuldkommenhed, der har bragt os i denne energikrise. Vi kunne have haft atomkraft for 20 år siden, hvis vi havde fulgt atomprogrammet, der startede i 1970erne. I stedet er man i dag nødsaget til at fyre mere med kul for at holde varmen, hvilket er et tilbageskridt.

Om få år vil løsningen, som vi allerede nu bør støtte og satse på, være små atom-minireaktorer, der skulle komme i produktion fra 2028 og bruge langt mindre arbejdskraft, langt færre ressourcer, færre arealer, og gøre langt mindre skade på miljø og biodiversitet. Der vil ikke være behov for kabler over lange afstande og derfor færre muligheder for sabotage, der kan mørklægge landet.

I stedet for de mange milliarder, der skal bruges i en ustabil klimaplan uden forsyningssikkerhed, burde man støtte de to danske firmaer, der fra ca. 2028 vil kunne levere små mini-atomreaktorer i containerstørrelse, og den ene Copenhagen Atomics med en waste burner, der kan bruge atomaffald. Seaborg Technologies er nået langt med patenter, og ved at satse på begge firmaer kunne Danmark indenfor de kommende år blive førende i atomkraft – i Niels Bohrs ånd – og blive selvforsynende med stabil energi. Som den amerikanske atomfysiker Robert Hargraves skrev i bogen ‘Thorium energy cheaper than coal’, vil energien blive billig, renere og rigelig. Vi bør gå i gang nu!

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 4. okt. 2022


Udgivet

i

af

Tags: