En global opvarmning er svær at ‘slukke’ – og det er ikke muligt uden atomkraft

Det er i Jantelovens fædreland typisk, at man ikke som breaking news fremhæver den danske forsker professor Morten Meldal, der sammen med to amerikanske forskere 5. okt. 2022 fik nobelprisen i kemi for opfindelsen af en klik-kemi, der ‘klikker’ molekyler sammen, hvilket kan bruges til forskning fx indenfor cancer. En sådan forskning har betydning for fremtiden.

Det kommende valg har imidlertid større interesse. Vi skal bl.a. stemme om, hvem der bedst kan håndtere de nuværende kriser. Politikerne overbyder og nedgør hinanden, kommer med anklager og påstande og tager ideer fra andre partier for selv at få flere stemmer. Man bliver forstemt, for befolkningen ønsker klare meldinger om partiernes egne mål og ideer.

I en tid med kriser bør man koncentrere sig om det væsentlige, og klimakrisen er den største og større end krigen i Ukraine, som en skønne dag slutter. Klimaproblemet kan ikke løses, medmindre vi satser på teknologi og forskning samt atomkraft og senere fusion. Derfor er det nok klogt at sælge statens del af Ørsteds havvindmølleafdeling og bruge nogle af de 60 mia. kr. til udvikling og forskning. Om 10 år vil aktierne nok alligevel være mindre værd, når atomkraft trænger igennem med minireaktorer, hvoraf nogle kan brænde atomaffald som fx Copenhagen Atomics waste-burner. De er ikke sårbare overfor sabotage, da de ikke som vindmøller skal forbindes med kilometerlange kabler. De ville være en sensation måske endnu større end professor Morten Meldals nobelpris.

Energikrisen er skabt af dårlige ledere, der ikke i tide udviklede atomkraft, som bl.a. fysikeren Niels Bohr var fortaler for. Han havde ved udvikling af atombomben set, hvilke kræfter, atomkraft havde, og Niels Bohr mente, at dette potentiale burde anvendes til fredelige formål. Men det er gennem mange år blevet bremset af folk, der ikke ville/kunne se mulighederne men kun de skader, som atomkraft også kan medføre. En kniv er også farlig og kan dræbe, men den kan også skære brød.

Regeringen siger, det ikke er tid til eksperimenter men gør det selv i en ressourcekrævende og kostbar klimaplan med energiøer og opsætning af mange havvindmøller, som ikke engang kan garantere forsyningssikkerhed, så længe man ikke kan lagre energien. Samtidig er en energiø med tilhørende vindmøller i havet sårbar overfor sabotage, som er blevet en ny sikkerhedsrisiko. De røde partier taler om klimanøl, hvis man ikke accepterer deres luftige ideer, der såvidt vides ikke baseres på videnskabelige undersøgelser. Når man så vil lave Power-to-x/brint på energiøerne, skal der til produktionen skaffes store mængder af stabil strøm, som ustabil sol og vind ikke kan levere.

Vindmøller med nødvendig brug af backup af biomasse er skadelig for natur og biodiversitet. Fugle og milliarder af insekter dræbes af vindmøllevinger – og dyr udryddes, fordi levesteder fjernes ved rydning af skove, som bruges til flis (biomasse) i vore kraftværker. Mange træer er gået til den træflis, der lige nu brænder i Studstrupværkets ildebrand, der er svær at slukke. Jorden brænder, og en global opvarmning vil være vanskelig og måske umulig at slukke!

Klimakrisen hænger sammen med energikrisen, for det er udledning fra de fossile brændsler, der har skabt de fleste problemer – sammen med overbefolkning, som man ikke gør noget ved. Emnet er for ømtåleligt. Man kunne dog anbefale folk at være mere ansvarlige og ikke sætte flere børn i verden, end de selv kan brødføde. Familieplanlægning bør være en del af u-landshjælpen, så vi kan hjælpe kvinder, der ikke har mulighed for at bestemme over egen krop. Kun Singapore har løst problemet ved, at hvis du får mere end to børn, skal du selv betale de ekstra udgifter. I dag må man nok sige to børn pr. kvinde i stedet for pr. familie, da der i dag er mange sammenbragte familier.

Jorden er som et skib, der er fyldt op med mennesker og vil synke, hvis én person mere kommer ombord. Vil du ‘ofre’ det ekstra barn eller være skyld i, at hele skibet synker med mand og mus?

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 12. okt. 2022


Udgivet

i

af

Tags: