2 afgørende emner var slet ikke i fokus på COP27: overbefolkning og atomkraft

Verdensborger nr. 8 mia. blev født 15. nov 2022, og befolkningstilvæksten fortsætter mod 9-10 mia. mennesker, men man regner med en faldende tendens fra 2080 med 10,4 mia. mennesker på jorden. Nogle mener, det gavner vækst og velstand med flere mennesker, men det går ud over natur og klima. Hvis vi fx brænder alle træer i verden (fx som biomasse), kan vi ende med en gold planet, og med nuværende klimaændringer er der områder i verden, der er blevet ubeboelige. Flere mennesker betyder øget forbrug af jordens begrænsede ressourcer, mere forurening og flere CO2 udledninger.

I Egypten, hvor der har været COP27, er befolkningstallet steget med 1 mio. om året fra 14 mio. i 1930 til 104 mio. mennesker i dag. Befolkningen har altid været afhængig af Nilen, der har givet vand og mad, men i dag er der mere plastik end fisk i floden, så folk har skiftet profession fra fisker til skraldemand. En etiopisk dæmning truer Nilens vandtilstrømning, hvilket betyder mindre vand til Egyptens landbrug, og landet kan ikke længere brødføde sig selv. Egypten er et eksempel på det, der også sker andre steder i verden, hvor for mange mennesker ødelægger natur og biodiversitet og ender med ikke at kunne brødføde sig selv. Andre lande har samme udvikling som Egypten, som pga. dårlig ledelse ikke har styr på landets økonomi og befolkningens udvikling.

Singapore var et fattigt sumpområde hærget af moskitoer men er i dag et af verdens rigeste og bedst fungerende lande – takket være god ledelse. Singapore blev selvstændigt i 1965 og satsede på erhvervsliv, forskning, uddannelse og internationale talenter. Lee Kuan Yew (1923-2015) var Singapores første premierminister (1959-1990) og havde indflydelse på udviklingen fra en malariabefængt østat til et velstående samfund. Der var regler med store bøder, hvis man smed skod eller andet på gaden, uddannelse for både mænd og kvinder – og hvis man fik mere end 2 børn, skulle man selv betale for de efterfølgende. Det er familieplanlægning, der virker. Lee Kuan Yew var en ‘velgørende diktator’ og kendt som Singapores grundlægger. Det er et populært sted at komme forbi til en Singapore Sling på Raffles hotel fra 1887. Andre lande kan måske ikke kopiere Singapores måde men gøre det på egen måde, men målet for alle lande bør være bæredygtighed.

Jorden er blevet overbefolket siden 1990 – eller var bæredygtig til 1950, hvor der var 2,5 mia. mennesker på jorden. Uligheden er blevet større, og der er olie-lande, der er blevet megarige, og olien spiller sammen med gas stadig en stor rolle. Vi burde fra 1970 have satset på atomkraft i stedet for ustabil vind, så kunne man have undgået energikrise, klimakrise og gaskrig med Rusland.

Overbefolkning er årsag til mange problemer, og det er bedre, at børn ikke fødes, end at de dør af sult. Overbefolkning er ødelæggende for natur og klima og accelererer en global opvarmning. Overbefolkning har også noget at gøre med de over 1 mio. migrantarbejdere i Qatar, der forlader deres fattige hjemlande for at tjene nogle dollars. De kom frivilligt og underskrev en kontrakt, og de elendige forhold, som de lever under, kunne forbedres men svarer sikkert i mange tilfælde til de slumbyer, de forlod i hjemlandet. Det er overbefolkning i hjemlandet samt mangel på arbejde, der gør, at de ikke bliver hjemme, og det er der, man skulle tale om menneskerettigheder. Vi er også lidt dobbeltmoralske, da danske virksomheder i 2020 eksporterede for 954 mio. kr. til Qatar.

Det er værre, at vi tillader børnearbejdere i Afrika i DRCongo at grave i miner for at skaffe kobolt til batterier i bl.a. mobiltelefoner og elbiler. Men vi lægger ikke mobiltelefonen fra os af den grund. Børn ned til 14 år arbejder i minerne op til et døgn ad gangen, og uden for minerne vaskes kobolt af børn ned til 7 år for ca. 2 dollars om dagen. Men vi holder mund, for vi har brug for batterierne.

Det er uansvarligt at ødelægge jordens natur og klima ved overbefolkning m/følger. Vi bør indføre menneskepligterne (interactioncouncil.org), som var på FN’s agenda i 1998 for at supplere menneskerettighederne men blev ikke ratificeret. Der bør ikke være rettigheder uden pligter og ansvar. Menneskepligterne var udformet af tidligere statsmænd, og blandt andre fornuftige regler for menneskelig opførsel står der i artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm, earthissue.com, DKA 21. nov. 2022


Udgivet

i

af

Tags: