Klimaproblemet ville være lettere at løse med færre mennesker – og atomkraft

Iflg. FN vil verdens befolkningstal i nov. 2022 stige til 8 mia. mennesker, hvilket ikke er noget at fejre, da flere mennesker udleder mere CO2 og forbruger flere af jordens begrænsede ressourcer. Jorden var bæredygtig i 1950 med 2,5 mia. mennesker, og nu er der mindre plads til biodiversitet og natur. Dyr udryddes inkl. mange insekter, som er nødvendige til bestøvning af afgrøder, hvilket kan betyde mindre mad til flere mennesker. Det er et dårligt signal, at man i USA vil stramme loven om fri abort og allerede har gjort det i flere stater fx Louisiana, hvilket betyder, at der fødes flere og uønskede børn. Måske derfor tager flere amerikanske mænd et medansvar og lader sig sterilisere.

I Afrika, hvor befolkningstilvæksten er størst, regner man med en fordobling af befolkningstallet, og mange af de ekstra mennesker vil, når klimaændringer resulterer i mere tørke og oversvømmelse med efterfølgende sult og nød, søge mod Europa. Ingen taler om verdens overbefolkning, som vokser med ca. 80 mio. mennesker om året. Population Matters’ protektor, David Attenborough (1926-) har gjort opmærksom på problemet: Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker.

I Danmark er der mangel på mennesker som arbejdskraft, men vi bør prioritere og have mindre bureaukrati. En stor arbejdsplads vil blive i den grønne omstilling med udbygning af vind og sol, hvor man under valget sagde, at der skulle bruges ca. 40.000 ekstra arbejdere pr. år indtil 2030, hvilket betyder 240.000 personer til ustabil energivirksomhed, der ikke giver forsyningssikkerhed. Der kan måske slet ikke skaffes ressourcer af kobber til kabler samt sjældne jordarter, der sammen med energiøerne vil lænse os ikke kun for arbejdskraft men også for penge, da vind og sol sammen med biomasse ikke er gratis – tænk på lønnen til de 240.000 arbejdere i 2030!

Atomkraft vil betyde behov for mindre arbejdskraft, da små minireaktorer hverken kræver megen plads eller mange hænder. Reaktorerne kan anbringes i gamle kraftværker og bruge det eksisterende netværk. Venstrefløjen, der har så store klima-ambitioner, burde gå ind for atomkraft i stedet for ustabil sol og vind, der ikke kan løse klimaproblemet. Firmaer som Vestas og Ørsted burde satse bredere og inkludere atomkraft i stedet for kun at satse på ustabile energier med nødvendig backup.

Vi må ikke glemme, at hvis vi løser et problem, kan et andet problem blive større. Vi mangler arbejdskraft men flere mennesker fra udlandet vil give større befolkningstilvækst og ikke gøre landet mere bæredygtigt – og økonomien spiller en rolle. Vi bør heller ikke tømme andre landes arbejdskraft, fordi vi ikke kan prioritere men nøjes med det materiale, vi har – også menneskeligt. Skulle vi mangle hænder, kunne unge mennesker efter endt uddannelse udføre en slags social værnepligt og i 3-6 mdr. udføre arbejde i fx plejesektoren og andre steder som forsvar o.l.

Ifølge forsvarsforliget har vi forpligtet sig til at bidrage mere til vor egen sikkerhed og frihed, men der er mangel på materiel og soldater. Danmark lever ikke op til forpligtelserne men vil gøre det på sigt. Det er uholdbart, at Danmark kører lidt friløb i forhold til NATO og ikke fuldt deltager for at kæmpe for vor frihed, som vi ikke skal tage for givet i en verden med krige og konflikter.

Efter folketingsvalget bør vi prioritere klimaet højt, da det har indflydelse på alt og alle. Med klimaændringer har vi fået mere ustadigt vejr med tørke og oversvømmelse, og i Europa mærkes temperaturstigningerne især omkring Middelhavet, hvor det vil blive svært at dyrke de sædvanlige fødevarer. Man forsker i dag for at finde og evt. genmodificere fødevarer, der tåler tørke.

COP27 (6-18 nov. 2022) i Egypten vil have samme agenda som de foregående klimatopmøder med adaptation (tilpasning) og mitigation (lindring) samt penge til samme. Man håber stadig at kunne holde temperaturstigningen under 1,5 gr. C men frygter en stigning på over 2 gr. C, hvis man ikke kan reducere udledningen af CO2 med 45% inden 2030. Alle lande erkender, at det er nødvendigt at gøre noget, men den stædige modstand mod atomkraft er en væsentlig hindring.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 7. nov. 2022


Udgivet

i

af

Tags: