Den ny energiminister er verdensmester i vindmøller – men det er for énsidigt til at løse klimakrisen (ny regering – gammel klimapolitik)

Danmark har fået en ny regering med to ministre for klimaet. Dan Jørgensen (S) blev minister for global klimapolitik og Lars Aagaard (M) klima-, energi- og forsyningsminister. Begge vil fortsætte i det gamle spor med vedvarende energi og ikke arbejde visionært. Atomkraft vil stadig blive holdt udenfor energimikset, selvom det anbefales af FN’s klimapanel IPCC som nødvendig. Lars Aagaard var tidligere direktør for Dansk Energi nu Green Power med tidligere Venstrepolitiker Kristian Jensen som direktør og fortaler for mange flere vindmøller. Det vil ikke sikre elforsyningen, og vi skal forberede os på om ikke ligefrem blackouts, hvor strømmen pludselig forsvinder nogle timer eller mere, men på brownouts med planlagte strømafbrydelser i kortere perioder for at spare på ressourcerne. Tænk, at det er virkelighed i vor moderne digitaliserede såkaldte civilisation!

Emmet Penney er redaktør af Grid Brief, et amerikansk nyhedsbrev om fossile brændstoffer, vedvarende energi, atomkraft o.a. og skrev oktober 2022: Vesten er på vej mod energiødelæggelse. Grøn politik har forkrøblet Europa. Man vil gøre det samme i Amerika, som vil bruge 240 mia. dollars på vedvarende energi. Det betyder ustabil energiforsyning uden garanti for forsynings­sikkerhed. Kun atomkraft er svaret på vore energiproblemer med billig, ren og rigelig energi.

Roger Blomquist, atomfysiker ved US Argonne National Lab. mener, at Tyskland og Danmark ligger i spidsen for en forkert energipolitik. Tyskland stoppede for atomkraft for at satse på vind og sol men bruger nu mere kul samt gas fra Nigeria. Kansler Olaf Scholz har været i Qatar for at få en 15-årig kontrakt om levering af gas (fossilt brændstof). I Danmark kører man videre med ustabil vind og sol, som flere er imod, da de ødelægger natur, generer med støj og dræber fugle og insekter.

Klimakrisen er verdens største problem – atomkraft og senere fusion kan hjælpe. Der er godt nyt på vej mht. fusion, men der vil dog gå endnu et par årtier, før den er brugbar, men indtil da bør der satses på de nye atomreaktorer i containerstørrelse, som vil komme i produktion ca. 2028. I stedet for at hente strøm fra atomkraft i vore nabolande, når vind og sol er varierende og ustabil, bør Danmark selv have atomkraft. Folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark skal fjernes. Den omfatter sikkert også fremtidig fusionsenergi, der er fusion af atomer.

Vi er stadig på forkert klimakurs mht. CO2 udledninger til trods for mange klimakonferencer, hvor man har lovet det modsatte. Man lytter ikke til videnskaben eller til FN, som anbefaler at bruge atomkraft, og som atomfysiker og nobelpristager Carlo Rubbia (1934-) sagde ved en thoriumkonference i Cern i 2013, er den globale opvarmning så alvorlig, at man skal bruge alle rene energier og især atomkraft, da man ikke kan vente på fusion. Carlo Rubbia vil september 2023 igen deltage i en thoriumkonference i Cern og føler sig stadig forpligtet til at råbe op om den katastrofale klimakrise, verden står overfor. Han anbefaler thorium, der giver det mindste aftryk, hvad angår affald. Copenhagen Atomics anvender thorium i sin waste burner minireaktor, der er klar ca. 2028.

Danmark bør gøre som Sverige, der har opdaget ulemper og svagheder ved den vedvarende energi og sammen med Holland er ved at ændre kurs og vil have mere atomkraft for at dække det stigende energibehov. Hvis man satser på ustabil vind, bliver der problemer med backup af biomasse, som leverer halvdelen af energien. Skove ryddes og ikke kun, fordi der skal dyrkes soya til landbruget. Skove bliver brændt som træpiller og -flis i kraftvarmeværker og i brændeovne også i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen valgte Lars Aagaard til klimaminister, fordi han er verdensmester i energi, men det er kun i vind. Lars Løkke er vist ukendt med ny atomkraft og har kaldt den pissefarlig, men det er uvidenhed, der gør det pissefarligt at udelade en energi, der er nødvendig for at stoppe klimaændringerne. Jo længere tid, der går med eksperimenter med vind og sol, jo længere tid varer klimakrisen. Men det drejer sig vist også om penge, for VESTAS var straks på banen med udtalelse om, hvor godt det vil blive med Lars Aagaard som minister for vind – undskyld klima og energi!

JonnaVejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 19. dec. 2022


Udgivet

i

af

Tags: