Ingen velstand uden energi – og atomkraft kan give mere velstand

I vor teknologisk udviklede civilisation skal vi have energi, der dækker vore behov, uden at vi skal slukke lyset og spare på el! Hvis vi i 1970erne havde satset på atomkraft, havde vi i dag haft forsyningssikkerhed af energi og været uafhængige af russisk gas og arabisk olie. Atomkraft bør inkluderes i vort energi-miks, hvilket også anbefales af FN’s klimapanel IPCC.

Brug af 1 kg træ vil kunne give lys i en 100 watt pære i 1,2 dag, kul eller olie i 4-5 dage, mens 1 kg uran eller thorium (atomkraft) vil kunne få pæren til at lyse i ca. 25.000 år.

Anti-atomkraft organisationer har hindret os i at bremse den globale opvarmning med katastrofale klimaændringer med havstigning i vente. Det kan være folk, der ud fra griskhed og særinteresser for egen industri – eller mennesker, der ikke har sat sig ind i fakta om atomkraft. Alene i Tyskland dræber vindmøller årligt ca. 10.000 fugle og 1.200 tons insekter Mikroplast med giftigt epoxy drysser fra møllevinger i kilovis. Det undersøges ikke i Danmark, da vi passer på vor eksport!

Verden har et stort klimaproblem – og der skal findes en løsning, der ikke bare er lokal men global. Danmark vil gerne være i en førerposition – men er det ikke – og først og fremmest bør vi fjerne folketingsbeslutningen fra 1985, at atomenergi ikke skulle være en del af dansk energiplanlægning, hvilket betød, at der ikke siden er blevet forsket ret meget i atomfysik. I teksten står der også, at der ikke skal være atomkraft i Danmark med den nuværende teknologi (1985), men der er sket meget på det teknologiske område i de 37 år, der er gået siden. Folketingsbeslutningen bør fjernes!

De fleste partier i Folketinget er imod at indføre atomkraft, og klima- og energiminister Dan Jørgensen er stadig indædt imod og sagde på Folketingets talerstol 30.10.2020, hvor spørgsmålet var fremme: ”Vi har, startende med en folkelig bevægelse her i landet for mange år siden kontinuerligt været imod atomkraft i Danmark. Vi har ovenikøbet ude i verden også argumenteret for, at andre også burde droppe det de steder, hvor man har baseret sine energisystemer på det…..”

Det er uansvarligt af Dan Jørgensen ikke kun at bremse udviklingen af atomkraft i Danmark, men at han også ude i verden vil sælge ideen med en grøn omstilling af vind og sol baseret på biomasse som backup. Ustabil vedvarende energi, som ikke giver forsyningssikkerhed, medvirker til den nuværende energi- og klimakrise, der ikke kan bremses uden atomkraft som anbefalet af IPCC. Den grønne omstilling kan kollapse om 6-8 år, når ny teknologi indenfor atomkraft kommer i produktion med minireaktorer placeret i gamle kraftværker med brug af eksisterende ledningsnet.

Den danske regering burde ‘nurse’ forskning i ny teknologis 4. generations atomreaktorer. Vi bør støtte iværksættere, der udvikler energiformer, der kan bremse den globale opvarmning, der allerede er ødelæggende med stigende temperatur, tørke og oversvømmelse, storme – og klimaflygtninge.

To unge firmaer Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies er på eget initiativ ved at udvikle små minireaktorer, der vil kunne afhjælpe klimakrisen og skaffe rigelig, billig og ren energi til en verden, hvor energibehovet er stort og stigende. Men de kan ikke producere i Danmark, så længe Folketingsbeslutningen fra 1985 om nul atomkraft eksisterer. De er nødt til at flytte til udlandet!

Copenhagen Atomics’ slogan er Energy = Prosperity (energi = velstand) og bruger udover thorium atomaffald i deres waste burner mini-atomreaktor, der vil være klar til produktion i ca. 2028. Minireaktoren vil kunne levere el til en pris under alle andre energiformer, og prisen er en væsentlig faktor. Reaktoren på størrelse med en container vil i fremtiden kunne laves på samlebånd med 1 reaktor om dagen. Det kan ende med en verdenssensation, som de danske politikere burde interesse sig for. Vi bør støtte iværksættere, der vil være til gavn ikke bare for Danmark men for hele verden.

Energi er altafgørende for velfærd og velstand, og med billig og rigelig atomkraft vil vi også kunne hjælpe fattige lande ud af deres nød og elendighed – til gavn både for dem og for os.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 11. dec. 2022


Udgivet

i

af

Tags: