Verden mangler føde, mens der dyrkes afgrøder til biobrændsel – brugt til energi!

Klima- og energiminister Lars Aagaard har ikke meget tilovers for folk, der klager over vindmøller og deres belastning af natur og miljø samt ødelæggelse af menneskers livskvalitet. Han mener, folk er som forkælede teenagere, når de kræver flere penge i kompensation for noget, de burde yde til fællesskabet. Mon hr. Aagaard selv bor nabo til en støjende vindmølle?

Lars Aagaard har været 20 år i energibranchen (mest vind) og mener at vide, hvad han taler om. Han har siddet ved et skrivebord som lobbyist for at skaffe forretning til vindmøllebranchen uden at bekymre sig om resulterende problemer med miljø og natur for ikke at tale om den biomasse, der er nødvendig backup, når vinden ikke blæser. Biomasse fra bl.a. verdens skove udgør over 50% af den vedvarende energi. Da biomasse af træ ikke er CO2 neutral og værre end kul, ønsker man at erstatte den med biobrændsel af organisk materiale fx raps o.a., som også bruges til dyrefoder og mad!

19. april fremlagde Lars Aagaard en opdateret klimaplan for at nå målet om 70% reduktion af CO2 udledning inden 2030. Flere vindmølleparker både på land men mest på havet vil fylde 30% i stedet for 15% af havarealet og levere strøm til 10 mio. husstande, hvis det altså blæser! Der tillades flere vindmøller i planlagte parker – en overplantning, men vil tæt placerede vindmøller ikke tage luften fra hinanden og generere mindre strøm lig sejlskibe, der blokerer for hinandens vind, når de sejler tæt på hinanden? Kan der skaffes kobber til de mange kabler, og er man sikret mod sabotage?

Der tales om en investering på ca. 200 mia. kr. i de nye vindmølleparker – penge som man kunne bruge fx i sundhedsvæsenet. Det er et spørgsmål om prioritering. Der er mange penge i energi, som har vist sig at være en rigtig god forretning, og der stilles ikke mange spørgsmål, når man taler om grøn energi. Den grønne omstilling har givet grobund for en del svindel og store bonusser.

Solceller giver ingen energi om natten, og i dag placeres de på marker, som kunne dyrkes med føde i en tid, hvor der er efterspørgsel efter mad. Solceller holder ca. 25 år, og CO2-udledningen fra produktionen kan være større end den CO2-besparelse, de kan nå at give i deres levetid. Vind og sol er nok vedvarende, men det er deres produktionsmidler ikke. Der vil blive mangel på nogle af dem.

I Skotland forventer man i de kommende år at få 100% af sin elektricitet (el er kun ca. 20% af al energi) fra sol og vind, men man er bekymret over balancen mellem grøn energi og vedligeholdelse af skove. Siden år 2000 er ca. 14 mio. træer blevet fældet for at gøre plads til vindmølleparker i det skotske højland. Man prøver med genplantning, men træer tager tid at vokse sig store. Naturen bliver ændret, når skove fjernes, hvilket også betyder noget for klimaet (Social Climate Tech News).

Det tager ca. 5 år at sætte en havvindmøllepark op, dvs. fra i dag og til 2028, hvor Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies netop vil starte produktion af deres to forskellige udgaver af atomkraft med minireaktorer, de såkaldte SMR = small modular reactors i containerstørrelse, som vil kunne opstilles overalt, og en reaktor vil kunne give strøm til ca. 20.000 husstande (Danmark kunne dækkes af 140 minireaktorer). Med vindmøller sætter vi Danmark i en sårbar situation, hvor infrastrukturen kan beskadiges ved ødelæggelse af kabler, og vi står uden strøm. Vi putter alle æg i samme kurv og har ikke et energimix som svenske Vattenfall, der satser på vand, vind og atomkraft.

Niels Bohr satte sine spor i verden, og i dag kan Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies gøre Danmark til foregangsland for moderne atomkraft. Copenhagen Atomics udvikler en waste burner, der bruger atomaffald sammen med thorium som brændsel samt bruger eksisterende elnet. Man regner med i fremtiden at kunne producere 1 reaktor pr. dag og levere energi døgnet rundt til millioner af mennesker. Forsyningssikkerheden vil ikke være afhængig af sol og vind, og atomkraft ville således i fremtiden blive brugt til fredelige formål, ligesom Niels Bohr ønskede det,

Gud har sat mennesker og dyr på Jorden; det er deres egen sag at opføre sig bedst muligt (Voltaire)

I dag ødelægges det danske hav og land af vindmøller og solceller til skade for biodiversitet o.a.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 24. april 2023


Udgivet

i

af

Tags: