Atomkraft er en bedre og mere effektiv grøn omstilling end vind og sol

Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod (S) havde 26. april en artikel i Berlingske: Vi må være åbne overfor fjerdegenerationsatomkraft i Europa. Artiklen var måske ikke helt clearet med Mette Frederiksen, siden han forlader Folketinget. Vi bør ændre kursen og tillade produktion og brug af atomkraft i Danmark, hvilket kan gøre Danmark forsyningssikkert i energi med de to iværksættere Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics. Det kunne bringe billig energi til fattige lande, som vi lige nu svigter. Den nuværende grønne omstilling er dyr i drift og holder ikke i længden.

Fjerdegenerationsatomkraft er på vej og kan løse klima- og energikrisen. Danmark kunne igen blive et eventyrets land, som vi før har været via H. C. Andersens eventyr fra den lille havfrue til den grimme ælling, der blev til en smuk svane. Med Jeppe Kofods artikel i Berlingske den 26. maj er det Kejserens nye klæder, der kommer i erindring, hvor Jeppe Kofod er den lille dreng, der råber, at kejseren jo ikke har noget tøj på! Det afsløres, at det kun er luftig sol- og vindtøj.

Kronprinsesse Mary og minister for global klimapolitik Dan Jørgensen besøgte for nylig Vanuatu for at drøfte klimaforandringernes effekt på øgruppen. Vindmøller er ikke en brugbar løsning, som kunne betyde, at deres træer vil blive brændt som nødvendig backup. Rige lande har med stort forbrug af fossile brændsler skabt en global opvarmning, så Vanuatu’s og andres ønske må være, at de rige lande ændrer kurs. Atomkraft er en absolut nødvendighed for ikke at ødelægge klimaet helt.

Folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark bør fjernes, for vi bruger allerede atomkraft fra Sverige, og det er lidt hyklerisk gerne at ville bruge den men ikke selv producere den. Vi bør ikke være afhængige af andre lande, som vi har set med den russiske gas, og som vi stadig ser med eksport af uran fra Rusland. Grønland har store ressourcer af uran og thorium, hvilket kunne gøre grønlænderne økonomisk uafhængige. Flere af de små reaktorer bruger thorium i stedet for uran og har så en næsten uudtømmelig energikilde, der også giver mindre affald end uran. I Danmark skal der bruges ca. 3,8 tons thorium til et årligt strømforbrug, og der er i Grønland 54.000 t, i Norge 132.000 t, USA 400.000 t, Australien 489.000 t og Rusland 75.000 t osv.

Hvem har givet tilladelse til at beslaglægge 30% af vort havareal til havvindmøller, som afspærrer skibsfart – både store og små sejlbåde samt udelukker fiskeri i området? I tåge og dårligt vejr vil der være fare for, at skibe støder ind i en vindmølle. For øjeblikket efterforsker tysk politi en sag om et handelsskib, der ramte en vindmølle i Nordsøen, hvor skibet fik hul i skroget. Vindmøllen ejes delvist af Ørsted, som er med til at undersøge sagen. Det har ikke været fremme i pressen, ligesom man heller ikke fortæller om de mange fugle og insekter, der dræbes af vindmøllevinger. I Holland dræber møllerne årligt ca. 50.000 fugle, og den hollandske klima- og energiminister Rob Jetten vil bede visse vindmølleparker sænke møllevingernes hastighed i fuglenes træksæson. (Bloomberg)

Når politikere vedtager nye love, bør de overveje, hvilken effekt, de har på mennesker, de berører for slet ikke at tale om dyr, som ikke har klagemulighed. Når man bruger 30% af vort havareal til vindmøller, har det indflydelse på havets dyr. Vindmøller på land er til gene for naboer. Atomkraft vil ikke genere, da de nye minireaktorer ikke fylder meget, evt. kan anbringes under jorden og ikke er sårbare overfor sabotage, som fx kabler til havvindmøller, der kan blive skåret over.

På Bornholm planlægger man et stort batteri til brug, når vindmøllerne står stille, som de ofte gør, og batteriet vil kunne klare strømforsyningen på hele øen i én time (Berlingske 25.4.23), men hvad nytter en enkelt time, når man har en flæskesteg i ovnen og vil kommunikere med resten af landet via computer. En atom-minireaktor kan klare strømmen hele døgnet, og de er på vej i hele verden.

Der er gang i udvikling af SMR (små modulære reaktorer) atomkraft, og 24. april blev der underskrevet en kontrakt mellem amerikanske Holtec Intern. og Ukraines Energoatom om levering af 20 stk. Holtec SMR-160 minireaktorer til levering fra 2029 (WNN 24.4.23). Der er også gang i udvikling af syntetisk brændstof til fly og skibe skabt ved hjælp af atomkraft. Danmark er bagud!

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 4. maj 2023


Udgivet

i

af

Tags: