Vi kunne blive førende inden for udvikling af atomkraft – og rigere!

Kroningen af kong Charles III den 6. maj 2023 var en historisk begivenhed, og trods Brexit og halvdårlige tider i landet festede landets indbyggere og sluttede dagen efter med koncert i Windsor Park. Det var folkeligt, fornøjeligt og med alvor og humor, som englænderne er gode til. Der var noget fra Shakespeare kombineret med ballet, grisen Miss Piggy og frøen Kermit fra The Muppet Show o.a. Kroningen var et stort realityshow, hvor man gennemlevede traditioner og ritualer tilbage fra 1300-tallet. Der blev brugt mange penge, men opbakningen var stor, for hvem har ikke lyst til at deltage i en festlig sammenkomst og for en stund glemme hverdagens besværligheder. Kong Charles III kan blive en god regent med sin interesse for miljø og klima. Han har advaret om de farer, der er for vor klodes helbred længe før, det var et emne, man talte om. Han var til grin dengang, men nu er hans ideer om at bevare naturen og miljøet dem, man går ind for i dag!

England er modsat Danmark for atomkraft, og Copenhagen Atomics har fået et datterselskab (UKatomics.com) derovre. Deres wasteburner kan genbruge atomaffald og blive en gamechanger, og de små modulære reaktorer (SMR) kunne ellers i fremtiden skaffe god indtjening til Danmark. De kunne produceres på samlebånd med en reaktor om dagen, da de er trykløse og ikke kræver tykke stålplader. Danmark kunne med sådanne atom-minireaktorer blive førende i verden ligesom i 1912, da rederiet ØK sendte det første dieseldrevne skib M/S Selandia over Atlanten.

Den nye teknologi med 4. generations atom-minireaktorer kræver startkapital, og udover små investorer er formand for Novo Nordisk Fonden Lars Rebien åben for satsning på atomkraft. Det ville være i Novo Nordisk Fondens ånd at bidrage til at støtte udvikling af atomkraft som fremtidens grønne energikilde og gøre Danmark til en verdensførende nation på området. Hvis rederiet Mærsk stadig har sit motto om rettidig omhu, burde det også være interesseret i at deltage i udviklingen.

Danmark var engang et yndigt land med smuk natur, men i dag kan man næsten ikke bevæge sig i landskabet uden at se en vindmølle eller solceller på en mark. Det er lettere at have solceller end at dyrke afgrøder, men de er ikke gode for natur og biodiversitet, da sorte solceller bliver så varme i solen, at hverken insekter eller fugle kan sætte sig på dem. Temperaturen stiger i området, og græsset skal holdes nede med kemikalier, da det har vist sig, at får, man troede kunne gnave græsset af, bed i kabler og ledninger. Vindmøller og solceller vil efterlade enorme mængder affald, noget af det giftigt og svært at genbruge, eller der skal bruges meget energi til det. Virksomheder, som anbringer solceller eller cementklodser på land og i havet til opstilling af vindmøller, bør forpligte sig til at fjerne dem og affaldet bagefter og efterlade arealerne i samme stand som før.

I dag passer vi ikke godt på vor natur og biodiversitet. Regeringen tager ofte forkerte og ikke altid gennemarbejdede beslutninger bl.a. med en klimaplan, som satser hovedsageligt på vind og sol og udelukker atomkraft, hvilket er ulogisk, da det er den bedste og mest potente energiform. Er det af ideologiske eller holdningsmæssige årsager, at Klimarådet støtter regeringen i vind og sol?

Klimarådets formand Peter Møllgaard er tidligere medlem af energikommissionen, der lavede regeringens energiudspil, og har sikkert været med til at udforme klimaplanen, så helt neutral er han nok ikke? Rådet anbefaler at gøre elforbruget fleksibelt (fx vask om natten) kombineret med batterier og gasturbiner! Forsyningssikkerheden kan ikke garanteres, da vind og sol er ustabile og omkostningstunge, hvis man indregner fra produktion til skrot og inkorporerer kabler mm. 50% af vedvarende energi kommer desuden fra backup. Den planlagte energiø Bornholm vil koste ca. 31.5 mia. kr., og selvom skatteyderne kun skal betale det halve, skal der jo betales for strøm og afgifter.

Liberal Alliance fremsatte den 10. maj i Folketinget forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en Niels Bohr kommission om atomkraft i Danmark. Der var stor debat men kun opbakning til en høring, som dog kunne bane vejen, så vi kan komme videre med udvikling af dansk atomkraft.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 13. maj 2023


Udgivet

i

af

Tags: