Politikernes naivitet i klimadebatten er farlig for udviklingen!

Universets big bang skete for 14 mia. år siden, hvor jorden som en planet udviklede sig med natur, dyr og mennesker – tilsyneladende som eneste beboelige planet i universet. Det er trist, at vi efter så mange års udvikling i løbet af en generation nu er ved at sætte det hele over styr ved den måde, vi forvalter vor tilværelse med overbefolkning og forurening. Det går ikke kun ud over mennesker, men dyr og natur, som er uskyldige, må leve med forhold, vi skaber – eller ødelægger for dem.

Den globale opvarmning er en fare med temperaturer op til 50 gr. C, hvor polernes is smelter med efterfølgende havstigninger og -strømme, der evt. ændres, så fx golfstrømmen svækkes og giver en køligere temperatur i Norden. Vi ved ikke, hvilke katastrofer, der venter, men denne sommer har vist en tendens med tørke, oversvømmelse og mange skovbrande. Samtidig brænder Danmark skove af som biomasse i kraftværker. Begge dele skader klimaet og øger den globale opvarmning.

Dansk import af træpiller (biomasse) var i 2022 på 2,7 mio. t fra skove i de baltiske lande samt USA og Canada. I 2022 udgjorde biomasse 68% af vedvarende energi i Danmark – mere end vind og sol. Desuden købte man i 1. halvår af 2023 over 900.000 t kul for at fylde lagrene aht. forsyningen. Naive politikere tror, at grøn omstilling med afbrænding af skove kan bremse udviklingen, men at rydde verdens skove øger den globale opvarmning. Det fortæller Dan Jørgensen ikke, når han rejser rundt i verden som Danmarks grønne orakel. Energiminister Lars Aagaard agiterer for land- og havvindmøller og vil bruge 27 mia. kr. til lagring af CO2 i Nordsøen. Man burde i stedet bremse CO2 udledning ved at forbyde biomasse og kul. Vi er ikke i førertrøjen med en grøn omstilling!

Det kan undre, at venstrefløjen lader sig narre af højrefløjens magtapparat – industrien, der med profit for øje har en reklamelobby fra bl.a. Green Power Denmark, der fortæller, at den grønne omstilling med vind og sol er godt for klimaet, men vind og sol kan ikke skabe forsyningssikkerhed uden biomasse. Sandheden er, at biomasse fra verdens skove dækker over halvdelen af grøn strøm.

Politikerne er naive ved at fortsætte med ustabil vind og sol, der er ressourcekrævende i materiale og arbejdskraft og konstant kræver backup af biomasse. Landbrugsjord, der kunne bruges til fødevareproduktion fyldes med solpaneler, som lidt afhængig af materiale, og hvordan de er produceret, knap nok kan spare den mængde CO2, som det koster at producere dem. De er heller ikke til gavn for biodiversiteten, som man gerne vil fremme. Sorte solpaneler kan ikke som hvide overflader reflektere solens lys og skaber måske en lokal opvarmning? Mærkeligt nok accepteres det – især af venstrefløjen, som lukker øjnene for indlysende problemer. Heldigvis er ungdommen på vej med interesse for atomkraft, der i dag er den eneste redning for klimaet.

På thoriumkonferencen (atomkraft) i Shanghai i 2012 talte professor Takashi Kamei fra Kyoto om fordele ved minireaktorer (SMR), som kunne opstilles overalt og ikke har brug for kabler mellem Japans mange øer (14.125). I Danmark med ca. 500 øer (79 beboede) ville det være fint med minireaktorer og eksisterende elnetværk. I stedet for den planlagte 380 km kabel fra Bornholm til Sjælland ville en SMR reaktor på størrelse med en container kunne dække Bornholms elforsyning, spare mange udgifter til kobber o.a. til kabler og samtidig slippe for risiko for fjendtlig sabotage.

SMR reaktorerne bliver billigere end andre nuværende energiformer, og Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies har kontrakter i henholdsvis Indonesien og Sydkorea om levering fra 2028. Den danske regering bør gøre to ting: 1) Fjerne folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark, 2) få kontrakter evt. fra begge firmaer, da Seaborg kan have fordel ved at have deres container på en pram/båd i nærheden – og Copenhagen Atomics ved at arbejde på land. Copenhagen Atomics er under navnet UK Atomics allerede ved at være kendt i England, hvor man ikke har restriktioner for produktion af deres wasteburner m/genbrug af atomaffald. Vi bør kunne producere i Danmark og evt. blive førende med SMR atomkraft – til gavn for klima og økonomi.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 25. august 2023


Udgivet

i

af

Tags: