Dansk firma må ikke arbejde i Danmark – men Norge vil gerne samarbejde med dem om deres små atomkraftværker

Biodiversitet er en forudsætning for alt liv på jorden, men i dag er mere end 31.000 dyrearter udrydningstruede. Der er ca. 2.400 truede plante- og dyrearter i Danmark. Bestøvere (insekter) er under pres både i Danmark og i verden. Tysk vindkraft alene dræber 1.200 tons insekter årligt (hvad vejer et insekt?). Døde insekter klistrer sig til vindturbinerne og fører til store energitab. Solpaneler, der kan opvarmes til 60-70 grader C dræber også mange insekter og giver en lokal opvarmning.

Biodiversiteten er i fare, og i Danmark ser det ikke godt ud, da en stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø. 2400 vilde dyr, planter svampe og andre levende væsener er i fare for at forsvinde. Det er ca. hver 5. af vore vilde arter. Danmarks Naturfredningsforening kæmper for at bremse biodiversitetskrisen og redde truede arter i den danske natur men protesterer ikke mod opsætning af flere vindmøller og solpaneler i landskabet, som dræber mange insekter og også fugle. Desuden er havvindmøller ødelæggende for sonarsystemet hos hvaler o.a. havdyr.

Hvis vindkraft skulle dække dansk forsyning af energi, skulle et areal som Jylland (ca. 57% af vort landareal) dækkes af vindmøller. Selvom Fyn desuden dækkes med solceller, kan Danmark alligevel ikke garantere forsyningssikkerheden, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Dette rædsel scenarie fortælles ikke i medierne, hvor journalister ikke stiller prekære spørgsmål. Sol og vind fungerer kun pga. backup af træ/biomasse og -gas, der i dag dækker 68% af vedvarende energi.

Storbritannien brænder træ fra Canadas skove og betaler ca. 40 mia. kr. i statsstøtte, og også i Danmark gives statsstøtte, fordi EU kalder biomasse CO2 neutral. I 2022 importerede Danmark 3,6 mio. tons træpiller og -flis. Udledning af CO2 ved afbrænding af træ/biomasse udgør årligt ca. 15 mio. tons; det er mere end de godt 10 tons CO2 fra landbruget, som ofte bruges som syndebuk. Holstebro vil pga. pengemangel i kommunekassen, brænde for 6 mio. kr. af områdets skove, for der er penge i træflis. Hvis det fortsætter, vil der snart ikke være flere træer i landet. Men som en klog mand sagde: Når træerne er fældet, kommer der ikke så mange skovbrande – som vi har set i år!

Kraftværker i Danmark skruer op og ned for energien som supplement til ustabil vind og sol, som betragtes som hovedenergi af strøm, selvom den kun dækker ca. 32%. Det samme problem gælder i Norge, hvor vandkraft holdes tilbage eller strømmer i forhold til norsk sol- og vindkraft, hvilket betyder, at der sommetider er vand i elvene nedenfor dæmningen og sommetider ikke. Det går ud over laksen, der er indstillet på stabil vandgennemstrømning og nu basker i mudder og dør.

Norsk Kjernekraft har indgået en aftale med danske Seaborg Technologies om at etablere flydende atomreaktorer i Norge – de såkaldte MSR (molten salt reactor) minireaktorer, der regner med at være i produktion fra 2028 og give stabil energi. Seaborg Technologies har også kontrakter med firmaer i Sydkorea og Indonesien – men ikke i Danmark, hvilket kan undre! Sammen med Copenhagen Atomics kunne vi få ren, billig og stabil energi i Danmark fra produktion i 2028.

I 2014 udgav Aarhus Universitet en videnskabelig rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi, der beskrev konsekvenser med vindmøller for biodiversitet, fugle og flagermus på $3-beskyttede naturarealer. Det gælder for bestemte vandløb, moser m.v., hvor der ikke må foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper! Ved at opstille vindmøller overalt i den danske natur kan der potentielt ændres i fugles trækruter, hvorved de ikke får den sædvanlige føde og mulighed for at yngle – forhold formindskes omkring vindmøller. Siden 1950 er danske landbrugsområder reduceret med ca. 16%, samtidig med at arealer med vindmøller er steget.

Vind og sol kan ikke løse klima- og biodiversitetskrisen. Det kan atomkraft, som kan forbedre økonomien, bruger færre ressourcer og mindre arbejdskraft. Det er absurd at bruge milliarder af kroner på at lagre CO2 i Nordsøen, når man kunne reducere CO2 udledning ved brug af atomkraft.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 26. sep. 2023


Udgivet

i

af

Tags: