Solpaneler kan give lokal opvarmning til skade for bl.a. biodiversitet. Atomkraft er bedre for klima og natur.

Gennem de seneste 20 år har Danmark været gennem en udvikling med en såkaldt grøn omstilling med opstilling af vindmøller overalt, dvs. der har dog været kontrol med, hvor de måtte opsættes. Derimod er der tilsyneladende ikke samme regler for opførelse af solpaneler, hvor man efterhånden ser store marker omdannet fra produktion af fødevarer til produktion af solenergi. De breder sig overalt i landskabet, og det må være lettere for en landmand at sidde med hænderne i skødet og tjene penge på udlejning af jorden til solpaneler – end ved at udføre hårdt landbrugsarbejde. Både landbrug og solenergi-produktion er dog afhængig af vejret, da landbruget er afhængig af både sol og regn, mens solcelleanlæg kun leverer, når solen skinner, dvs. ca. 20% af tiden.

Solpaneler er til skade for biodiversiteten, da den sorte overflade via solen kan opvarmes til 60-70 gr. C, mens jorden under dem er 12-15 gr. C. De varme paneler dræber insekter, der skulle bestøve afgrøder og være føde for vore fugle, og jorden kunne i stedet være brugt til dyrkning af fødevarer. Under solpanelerne holdes græs og ukrudt nede ved roundup o.a., da får og geder, man regnede med kunne klare opgaven, bed ledninger og kabler over. Det er ikke undersøgt, hvad de store områder med solcelleanlæg betyder for klimaet og biodiversiteten, men man har talt om faren ved smeltning af de arktiske områder, hvor det mørke fjeld afløser den hvide overflade mht. solens refleksion.

Når isen smelter, ændres albedo-faktoren, der er mål for, hvor effektivt en overflade reflekterer solens stråling. Den hvide sne reflekterer solens stråler godt, mens havvand og mørke overflader derimod absorberer solens stråler og får temperaturen til at stige. Det mærkes ved mørkt tøj og derfor talte man tidligere om at male hustage og motorveje hvide modsat i dag, hvor store sorte solpaneler absorberer varmen og får temperaturen til at stige. Problemet er ikke undersøgt.

Solpaneler bliver støvede, så virkningen reduceres med op til 40%. Derfor skal de rengøres en gang i mellem – som regel ved spuling med vand. For et par år siden var det et problem i Sydindien, hvor tørke havde givet vandmangel, så en millionby som Chennai (Madras) måtte hente vandet udefra. I nærheden var der et stort solcelleanlæg, der blev spulet med store mængder kostbart drikkevand. I Danmark er der nu reklamer med tilbud om rengøring af vinduer og solpaneler!

Solceller har som vindmøller brug for backup på de tidspunkter, hvor solen ikke skinner, og det er ud over om natten mange timer, især i vinterhalvåret. Dertil bruges bl.a. biomasse fra rydning af skove, hvilket hverken er bæredygtig eller CO2 neutral og faktisk er værre end kul. Det kan lyde paradoksalt, at vor globale klimaminister Dan Jørgensen besøger Brasiliens regnskove og lover, at Danmark vil bevilge 150 mio. kroner til at forhindre mere afskovning i Amazonas. Med den ene hånd brænder vi skove af i vore kraftværker som biomasse og giver med den anden hånd hjælp til at forhindre afskovning, som også betyder udryddelse af mange plante- og dyrearter. Man regner med, at der hver dag forsvinder ca. 137 plante-, dyre- eller insektarter pga. regnskovens rydning.

Det er nødvendigt, at vi bruger atomkraft for at kunne bevare naturen og forsyne verden lokalt og globalt med energi, som ikke kræver backup. Vi bør støtte de to danske virksomheder Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies, som i fremtiden vil kunne forsyne os med stabil, rigelig og billig energi. Deres produkter er enestående og vil kunne erstatte alle fossile brændsler, men man skal først fjerne folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark. Det var årsag til, at den danske udvikling i atomfysik blev bremset og sat bagud. Både Seaborg Tech. og Copenhagen Atomics regner med produktion fra 2028, og når de først kommer i gang, vil de kunne producere på samlebånd med flere reaktorer om dagen. Tiden er løbet fra de store atomkraftværker generelt, og de små modulære reaktorer (SMR) vil blive udbredt, men i fremtiden vil det blive en kombination. Danmark kunne blive førende med Copenhagen Atomics Waste Burner, der kan genbruge atomaffald og vil blive en verdenssensation med ny teknologi indenfor SMR reaktorer.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 4. september 2023


Udgivet

i

af

Tags: