COP28 i Dubai burde fokusere på atomkraft for at stoppe den globale opvarmning

Minister for industri og avanceret teknologi i Forenede Arabiske Emirater Sultan Ahmed Al Jaber er præsident/forhandlingsleder på klimatopmødet COP28 i Dubai fra 30.11. til 12.12.2023. Dr Sultan Al Jaber er også administrerende direktør i det nationale olie- og gasselskab, Adnoc, der har planer om at udvide sin olie- og gasproduktion. Al Jaber er sikkert glad for den danske minister for global klimapolitik Dan Jørgensen, der agiterer for en tredobling af vind og sol, som er fluktuerende (svingende) og aldrig kan klare forsyningssikkerhed uden backup. Derfor vil der blive mere salg af olie og gas til skade for klimaet. En tredobling af atomkraft ville være bedre.

Sultan Al Jaber, uddannet i Vesten, er en fremskridtets mand og bestyrelsesformand i Masdar, der skulle være verdens første klimaneutrale by, men nu er et statsejet energiselskab, som har bygget en af verdens største solcelleparker i ørkenen – på sand, ikke på landbrugsjord som i Danmark.

De Forenede Arabiske Emirater har også bygget atomkraftværket Barakah, påbegyndt i 2012 og i 2020 begyndte at levere elektricitet. Hver reaktor er på størrelse med de største i Europa og skal forsyne området med ferskvand og elektricitet. Man regner også med at tiltrække mere industri for at skabe økonomisk vækst, når olien slipper op. Prisen på el er beregnet til ca. 0,20 dkk. pr. kWh – mere end konkurrencedygtigt med vedvarende energi. Hele anlægget svarer til 10.000 vindmøller.

Man vil dog stadig gerne sælge olie og gas, og især det sidste er interessant, da Klimarådet netop anbefaler at bruge gasturbiner som backup i stedet for biomasse. Da gas er fossilt, er det at gå et skridt tilbage i en tid, hvor alle fossile brændsler skulle udfases.

Når man ser listen over de officielle deltagere i den danske delegation ved COP28 virker det, som om det er et stort salgsfremstød for dansk industri, hvor navne som Mærsk, FLSmidth, Grundfos, Velux, Arla Foods og selvfølgelig industrier indenfor den vedvarende energi er med.

To navne mangler på listen, nemlig Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies, som om få år kan levere små minireaktorer (SMR), som der er behov for i hele verdens, da de kan erstatte alle fossile brændstoffer og omfatte al energi og ikke kun elektricitet. Ustabil vind og sol dækker kun el, som er ca. 20% af al energi, og over halvdelen dækkes af biomasse o.a. Sol og vind er ustabil energi afhængig af vind og vejr, nat og dag, og i Danmark planlægges en udbygning, hvor et område som 2 gange Bornholm bliver dækket med vindmøller og solpaneler. Natur og miljø ødelægges, og det kan undre, at Dansk Naturfredningsforening ikke protesterer. Vor biodiversitet er for alvor i fare.

Med i US delegationen på COP28 er fysiker Roger Blomquist, som 1972-74 var officer i den amerikanske flåde, hvor han overvågede driften af reaktoren på en atomdreven ubåd. Hans køje var 10 m fra selve reaktoren, og i alt var der 10 (af de 105 ansatte om bord) til på skift at passe driften. Reaktoren, som er pålidelig og sikker, kan køre ca. 30 år uden optankning. Et stort containerskib kunne operere i årevis uden optankning. På COP28 skal Roger Blomquist bidrage til information om bl.a. atomkraft til skibe og energi til alt andet for at bremse de katastrofale klimaændringer.

Roger Blomquist blev senere professor ved Argonne Laboratory, som arbejder sammen med universiteter, industrier og andre nationale laboratorier om spørgsmål og eksperimenter, der er for store til, at en enkelt institution kan udføre det selv. Et samarbejde, der stræber efter på global plan at opdage nye måder at udvikle energi på til gavn for vor planet og for klimaet. Den danske debat om atomkraft er unuanceret og den danske regerings holdning til atomkraft er uforståelig, da det drejer sig om at redde verden fra katastrofer, som vi endnu ikke har set omfanget af. COP28 samler verdens ledere, organisationer, medier o.a. til verdens største klimatopmøde i Dubai. Græsrodsbevægelsen Net Zero Nuclear deltager med opfordring til regeringer og industrier om at samarbejde for at tredoble en global nuklear kapacitet for at opnå CO2-neutralitet før 2050.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 1. dec. 2023


Udgivet

i

af

Tags: