COP28-aftalen anerkender kernekraft som en del af klimaløsningen

Klimaaftalen kom i hus på COP28 den 13.12.2023, men det skete så pludseligt, at repræsentanter fra 39 små østater (Tuvalu, Samoa, Marshalløerne o.a.) kom for sent ind i salen til at godkende den. De var ikke tilfredse, da de ikke mente, deres områder blev tilgodeset. Der blev vedtaget en vigtig klimaaftale, der kan betyde liv eller død for deres øer pga. havstigning ved varmere temperaturer.

Minister for global klimapolitik Dan Jørgensen var tilfreds, for verdens lande skal nu omstille sig væk fra fossile brændstoffer som kul, olie og gas og i stedet få en tredobling af vedvarende energi. Men denne grønne energi kan ødelægge planeten pga. nødvendig backup af biomasse af træ o.a.

Dansk Klimaråd anbefaler gas som backup til vind og sol, måske fordi biomasse af træ rydder skove og bør udfases. Derfor renoveres Danmarks største gasfelt Tyra-feltet i Nordsøen, klar til produktion i starten af 2024. Det har ikke været i medierne, da man på COP28 dadlede præsident Al Jaber for at være involveret i olie- og gasproduktion, mens Dan Jørgensen selv gemte sine snavsede hænder. Nogle NGO’er råbte dog op om den danske dobbeltmoral, og at Danmark er en klimaskurk.

En klimafond til tab og skader blev besluttet 1. dag, men man blev ikke enige om, hvilke rige lande, der skal betale til de fattige lande. Det blev besluttet, at alle mennesker har ret til vand og beskyttelse for klimaændringer samt fødevaresikkerhed, men disse mål var ukonkrete. Det ville have være fornuftigt, hvis der var inkluderet en ansvarlig familieplanlægning, for kloden er stadig overbefolket, hvilket har skabt og stadig skaber konflikter, sult og nød og mennesker på flugt.

Dan Jørgensen havde kronede dage på COP28, hvor han spillede en væsentlig rolle, da Danmark har udnævnt sig selv til at være førende på klimaområdet med de rigtige løsninger – især til gavn for dansk industri. Han har en drøm om at udbrede vindmøller og solceller til hele verden, og nu kan det fattige land Bangladesh blive en prøveklud. Tøjfirmaet Bestsellers ejer Anders Holch Povlsen har netop bevilget 700 mio. kr. til havvindmøller i Bangladesh i partnerskab med CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), som er en dansk energigigant. Bangladesh vil dermed blive et prøve(t) land for vedvarende energi, hvilket vil være en katastrofe, hvis man som nødvendig backup til den ustabile vind brænder landets mangroveskove. Mangroveskove er vigtige for at holde på jorden, når vandet skyller op og oversvømmer et område. Dan Jørgensen fortæller ikke, at vind og sol aldrig kan klare sig uden backup, som i Danmark i høj grad består af biomasse af træ fra skove i udlandet.

Det var mere fornuftigt, da Bestseller i 2020 investerede 100 mio. kr. i atomkraft i Seaborg Technologies, der ligesom Copenhagen Atomics kan levere små modulære reaktorer (SMR) fra 2028, hvorefter de vil kunne produceres på samlebånd. I Kina er man allerede i gang med produktion af SMR reaktorer, og på Shandonghalvøen leverer de allerede strøm.

På COP28 blev der vist nye atomreaktorer, hvilket man ikke fortalte i de danske medier. Bl.a. viste Korea Hydro & Nuclear Power en fremtidig lille modulær reaktor (SMR), der som minireaktorer fra Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics kan anbringes overalt og bruge eksisterende elnet.

22 lande indgik på COP28 en aftale om at tredoble produktion af atomkraft inden 2050, og wnn (world nuclear news) skrev 13.12.2023: COP28 klimakonference er afsluttet i Dubai med en Global Stocktake, enstemmigt vedtaget af alle parter med en opfordring til en overgang væk fra fossile brændsler samt en acceleration af nul- og lavemissionsteknologier, herunder atomkraft.

Regeringen vil etablere en række større energiparker på land med vindmøller og solceller og har bevilget 2,5 mia. kr. i kompensation til naboer o.a., der generes af vindmøllestøj. Man har forhøjet beløbet pr. husstand fra 9-14.000 kr. årligt og erkender dermed, at det er et problem at være nabo til en vindmølle. Denne kompensation er et dyrt hold kæft bolsje. Flertallet af danskere vil gerne have atomkraft, men regeringen vil kun have vedvarende energi, som er ødelæggende for naturen, sidst med 450 m høje testmøller, der skal placeres i Marsken eller Nordjylland – eller hvad med Amager?

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 15. december 2023


Udgivet

i

af

Tags: