Sensationelt: På COP28 er 22 lande blevet enige om at tredoble produktionen af atomkraft – nu bør de danske klimaplaner også inkludere atomkraft

COP28 30/11-12/12 er et ambitiøst klimatopmøde, hvor repræsentanter for verdens lande skal blive enige om at forbedre jordens klima, som menneskelige aktiviteter har forværret. Det er interessant, at et olieproducerende land i år står i spidsen for klimatopmødet, hvor bl.a. oliens udfasning skal debatteres. De rige olielandes ledere er dog ofte uddannet på vestlige universiteter fra Oxford til Harvard, så de ved, at alle lande har fælles interesse for klimaet, da konsekvenserne rammer alle.

På dag 1 på COP28 blev det besluttet at oprette en fond til afhjælpning af skader i fattige lande forvoldt af klimaændringer, og de Forenede Arabiske Emirater startede med at lægge 100 mio. dollars i fonden, og andre inkl. Danmark fulgte efter. Det var et overraskende godt tidligt tiltag.

På dag 2 blev 22 lande enige om at 3-doble produktion af atomkraft inden 2050 i forhold til 2020, og USA, Japan og en del europæiske lande inkl. Finland og Sverige, men ikke Danmark, er med. Det er et skridt mod en nuklear fremtid, og US klimaudsending John Kerry sagde på COP28, at man ikke kan nå klimaneutralitet i 2050 uden atomkraft. Han støtter også vedvarende energi. Vi skal bruge alle rene energier – og ikke udelukke atomkraft, som er den mest stabile og kraftigste.

117 lande vedtog samtidig at tredoble udbygning af vedvarende energi (vind og sol) inden 2030 uden at drøfte den nødvendige backup af træbiomasse, som CO2-mæssigt er sort som kul. Ved 3-dobling af vedvarende energi skal man bruge mere backup af biomasse fra træer – eller gas. En 3-dobling af vindmøller i Danmark ville betyde fra 6.000 til 18.000 vindmøller, og i 2030 skal solcellemarker dække et areal større end Møn! Beslutningen om vedvarende energi blev fortalt på DR1, mens man fik nyheden om vedtagelsen af atomkraft på TV2 (+ Sveriges SV1) – ikke på DR1.

Nyheder fra COP28 bliver filtreret i dansk presse, og der er forskel på nyheder på DR1 eller TV2, hvad enten det skyldes beslutninger taget af redaktøren eller nyhedsoplæseren. På DR1 støtter man tilsyneladende regeringens holdning om ikke at have atomkraft i Danmark og vil helst ikke have det med i nyhederne. Mette Frederiksen vil ikke have atomkraft i Danmark, selvom flertallet af danskere ønsker det – kun vind og sol, lev med det! Basta! TV2 er mere åben. En beslutning om 3-dobling af atomkraft blev 2. dec. fortiet på DR1, mens TV2 lavede en reportage, hvor atomfysiker Bent Lauritzen, DTU fortalte, hvordan atomkraft, både store værker og minireaktorer kunne bruges.

Det var sært uprofessionelt, da journalist Jesper Steinmetz (TV2) næsten med et smørret smil sagde, at vedtagelsen om 3-dobling af atomkraft nok var et ønske fra USA for at fremme egen industri. Han ved tilsyneladende lige så lidt om atomkraft som energiminister Lars Aagaard, der i Folketinget fortalte, at han ikke havde besøgt Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies.

De forenede Arabiske Emirater har opstillet en stor solcellepark i ørkenen, hvilket giver mening med den megen sol. Solceller kan gøre en forskel i fattige lande, som endnu ikke har elektricitet og måske vil acceptere natlig afbrydelse af strømmen, men ikke i det lange løb til udvikling af landet. De fattige lande vil som backup bruge træ, hvilket vil rydde endnu flere skove og forværre klimaet.

DR1 og TV2 bør oplyse seerne om de Forenede Arabiske Emiraters atomkraftværk Barakah, som nogle danskere fra COP28 besøgte. Værket, bygget på 8 år, har 4 reaktorer, der leverer lige så meget strøm som 10.000 vindmøller – svarende til ca. 120% af dansk elforbrug. 150 minireaktorer (MSR = molten salt reactors) fra Copenhagen Atomics kunne dække dansk elforbrug. En reaktor fylder som en 40 fods container og kan placeres overalt efter behov – uden gene for dyr og mennesker.

Danmark burde gå ind for en 3-dobling af atomkraft inden 2050, og med Copenhagen Atomics og Seaborg Tech. kunne det lade sig gøre. EU kommissionen har vedtaget en industriel alliance om udvikling af SMR (small modular reactors) i Europa for at nå klimaneutralitet i 2050. Danmark kan kun deltage, hvis folketingsbeslutningen fra 1985 mod at have atomkraft i DK fjernes.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 7. dec.2023


Udgivet

i

af

Tags: