Her er nogle af de store fejl, Folketinget har begået i 2023

Ved årsskiftet gør man sig ofte tanker om året, der er gået, og hvad der skal ske i det nye år. Hvilke forbedringer eller ændringer er der sket i samfundet, og har de folkevalgte ledere truffet de rette beslutninger? Nye regler og love er indført, og der burde være et gennemsyn af forældede love i en ny moderne tid. Christiansborgs lovmaskineri kører dog videre for fuld fart.

Den upopulære afskaffelse af st. bededag (vedtaget 28.2.23) skulle iflg. regeringen skaffe penge til stigende forsvarsudgifter. Man havde dog regnet forkert hos finansministeren, så det havde ikke været nødvendigt at afskaffe st. bededag, der stammer fra 1686 for at samle en række helligdage – hvor man fik opvarmede hveder, så bageren også kunne holde fri. Livet er dog ikke kun arbejde!

Danmark indførte 1.6.23 nye regler for affaldssortering, og der skal sorteres i 10 forskellige typer: mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, tekstilaffald, restaffald, farligt affald. Vi skal have mange affaldsspande ved hver husstand, og lastbiler skal køre ekstra gange, og affaldsspande pynter ikke i landskabet. Man burde vælge det norske system med 1 affaldsspand og sortering på samlingsstedet ved hjælp af robotter. Lav det om, så det bliver mindre besværligt at være dansker!

En sær koranlov blev vedtaget 7.12.23, og man mindes ytringsfrihedens indskrænkning under 2. verdenskrig, hvor underspillet satire blev formuleret i PH’s revyvise: Man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd….. Politikere, der stemte for loven, må have krummet tæer.

Der var stormflod i oktober 2023, og 2 mdr. efter blev Danmark ramt af stormen Pia, der igen gav oversvømmelser. Der er ingen kystsikringsplan, og det lavtliggende Danmark vil være i fare, hvis indlandsisen i Grønland smelter og havet måske stiger 6 m. Man har planlagt Lynetteholmen som sikring, men den udvides i Øresund og lukker Kongedybets rende, som mindsker gennemstrømning af vand til Østersøen. Drop Lynetteholmen og start kystsikring for at passe på vort land!

Regeringen vil bevilge 1 mia. kr. til grøn statsstøtte, som målrettes vindmølleprojekter, brint og power-to-x. Det er indenfor EU’s rammer for statsstøtte, siger økonomiminister Stephanie Lose og erhvervsminister Morten Bødskov. Beløbet bevilges i 2024, og i 2025 kan der måske gives flere penge. Skatteborgerne betaler dyrt for grøn omstilling, som inkluderer støtte til (russisk?) gas og biomasse, der rydder skove! 1 mia. kr. kunne gøre gavn andre steder, og der er fx lige nu ikke penge til udtagning af lavbundsjorder, en aftale fra 2021 for at reducere udledning af drivhusgasser.

Der skal bruges mange ressourcer til den besluttede 4-dobling af vindmøller på land og flere til havs, og der skal bruges meget cement til fundament af vindmøller, men Aalborg Portland leverer stadig holdbar cement og kan se frem til en storhedstid. Der er endnu ca. 300 tyske bunkere på Fanø fra 2. verdenskrig bygget af Aalborg Portland cement, og de er efter 80 år stadig svære at nedbryde. Vindmøller holder 25-30 år, men fundamenterne kan så stå i 80-100 år, som bunkerne på Fanø.

Frankrig har indført en stram immigrationslov, og præsident E. Macron indrømmede, at den var et kompromis og sagde, loven var et ønske fra flertallet af franskmænd. Det er ægte demokrati, som vi ikke har her i landet, når regeringen ikke tillader atomkraft i Danmark, selvom flertallet af danskere, især de unge, ønsker det. Det er dem, der vil blive ramt af den globale opvarmning, som atomkraft kunne være med til at bremse. I nov. 2023 var der høring om atomkraft (snarere imod) på Christiansborg om at fjerne folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark. Dagen efter blev det nedstemt i Folketinget. Er det demokrati, når 55% af danskere ønsker det?

Det halvt statsejede energiselskab Ørsted bør indgå i partnerskab med Copenhagen Atomics, så der kunne opsættes SMR minireaktorer fra 2028, hvor Copenhagen Atomics starter produktion – og vil kunne levere billig, rigelig og stabil energi. Det er uansvarligt at fortsætte med ustabil energi, der ødelægger landets natur og biodiversitet, så tillad atomkraft i Danmark, så landet igen bliver smukt.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 28.12.23


Udgivet

i

af

Tags: