Uden atomkraft går det galt med den grønne omstilling

Statsminister Mette Frederiksen talte i sin nytårstale om verserende konflikter, men det største problem klimaet fik kun 2 sætninger, hvoraf den ene var: Den grønne omstilling er vores frihedsbrev og vores klodes håb. Det er usandt, for den grønne omstilling vil stadig gøre os afhængige af udlandet og fossile brændsler.

Regeringen har låst sig fast i en kostbar grøn omstilling med vind og sol. Det er uansvarligt ikke at inkludere atomkraft, der er nødvendig, hvis vi ikke skal overskride the tipping point. Politikere taler usandt, når de i Folketingssalen siger, at atomkraft er langt dyrere – og tager længere tid at opføre end vind og sol. Selvom Danmark fremfører sig som førende på klimaområdet, er det i lande med atomkraft som Frankrig, Finland, Sverige o.a., at energi er billigere og udleder mindre CO2.

I Danmark er der forskel i elprisen i løbet af et døgn pga. ustabil energi. Det kan svinge fra 1,54 til 7 kr. pr. kWh inkl. afgifter og moms. I en privat husholdning kan man indstille vaskemaskinen til at vaske fx om natten, når prisen er billig, men i et firma eller en industriel virksomhed vil det være vanskeligt for ikke at sige umuligt at indrette sig efter fluktuerende strømpriser. Stabil energi er nødvendig, og atomkraft kan bedre dække forsyningssikkerheden for al energi, ikke kun til strøm.

Behovet for energi vil stige bl.a. med indførelse af kunstig intelligens (AI), der kommer til at ændre verden i de kommende år. Det kan blive et værktøj i kampen mod klimakrisen, lyder det fra flere forskere. Udvikling af kunstig intelligens er enormt klimabelastende, og energien skal være stabil, og derfor vil brug af atomkraft være nødvendig til at bearbejde den store mængde data ved udvikling af talende robotter, selvkørende biler og software til at betjene kunder offentligt og privat.

Dansk energi bør inkludere atomkraft. Man kan ikke fortsætte med at ødelægge natur og miljø ved opstilling af 4 gange flere vindmøller og solceller. Der er ved produktion af solceller udslip af klimagasser 17 gange værre end ved havvindmøller. Jorden, som solcellepaneler anbringes på, vil måske blive så forurenet, at den ikke bagefter kan bruges til dyrkning af fødevarer. Risikoen for bly- og PFAS-forurening fra solcellepaneler siges at være minimal, men hvor skadelig er minimal?

Gennem mange år har man forurenet jordarealer i Danmark. Cheminova (grundlagt 1938, nu FMC) producerede plantebeskyttelsesmidler til landbruget, og de gamle forureninger fra 1970erne er ikke væk, men har nu bredt sig til naturen og vandmiljøet omkring Rønland på Harboøre Tange.

Grindstedværket (grundl. 1924) producerede bl.a. vitaminpiller og forgiftede arbejdere og dele af jorden i byen med kviksølv og dumpede 1956-1973 ca. 300.000 tons giftigt spildevand i klitterne ved Kærgård Plantage nær Vesterhavet. Det tog over 6 år at rense jorden, der var forurenet med bl.a. cyanid, klor og kviksølv. Indtil 1960 blev urenset spildevand udledt i Grindsted å, hvor giften endte i fisk, og der er flere tilfælde af nervesygdommen ALS i Grindsted i forhold til andre steder i landet.

Der er netop sket en katastrofe i Randers kommune, hvor jordrensningsfirmaet Nordic Waste har forurenet et område med giftigt spildevand i Alling å og videre til Randers fjord. Nordic Waste har som slogan: Vi giver Jorden nyt liv. Tja!! Miljøminister Magnus Heunicke siger: Mudderskred af forurenet jord er en ‘tikkende bombe’ under vandmiljøet. Men om 20-25 år vil der være tikkende bomber overalt i Danmark, når de nuværende solcellemarker og vindmølleparker skal skrottes.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 8. jan. 2024


Udgivet

i

af

Tags: