Klimarådets 2024 rapport er sparsom med råd – og udelader atomkraft!

Klimarådet skulle være et uafhængigt råd for regeringen til at gøre samfundet klimaneutralt og samtidig fastholde velfærd og udvikling i Danmark. Formand Peter Møllgaard: Det er vigtigt, at regeringen snart får vedtaget en ambitiøs regulering, som kan sikre, at landbruget reducerer sin klimabelastning. Det er vigtigt for at nå vores klimamål, og det er vigtigt for landbruget, så sektoren for alvor kan komme i gang med omstillingen. Landbruget er dog ikke den eneste synder!

I sin 2024 rapport satser Klimarådet på landbrugets reduktion af CO2 for at nå klimamålene, men atomkraft nævnes ikke, da man mener, det er for langsomt, dyrt og for farligt. Med ny teknologi er det ikke langsomt, dyrere eller farligere end anden energi, og det ville være til gavn for Danmark at kunne få rigelig, billig og ren energi i en tid, hvor energi er en forudsætning for velstand.

I Rigsfællesskabet er der i Grønland store mængder uran og thorium reaktorbrændsel til 1000 år, så vi kunne blive mindre afhængige af andre lande mht. energi. Det kræver godkendelse fra Grønland, som i så fald måske kan klare sig selv uden de årlige ca. 5 mia. kr. i subsidier fra den danske stat.

Verden har i 2023 sat en række ubehagelige klimarekorder. 2023 blev det varmeste år nogensinde med en global temperaturstigning over hele året på 1,48 grader sammenlignet med 1990. I næsten halvdelen af årets dage overskred temperaturstigningen 1,5 grader C, og FN’s klimapanel IPCC vurderer, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren er på det højeste niveau i over to millioner år. I Danmark blev 2023 det hidtil vådeste år, og sammen med stormflod har store regnmængder skabt oversvømmelser mange steder i landet. I Esbjerg vil man bygge en lang mur for at bremse vandet.

Dansk og europæisk klimapolitik er forbundne, og Europa-Kommissionen vurderer, at de fleste landes klimaplaner ikke er tilstrækkelige til at nå det ønskede mål om 55% reduktion i 2030. Det kan desuden blive svært at opnå 90% reduktion af udledninger af drivhusgasser i 2040 samt klimaneutralitet i 2050. Det er også ren ønsketænkning, medmindre man inkluderer atomkraft.

Verdens atomkraftværker har i løbet af de sidste 40 år sparet 1,8 mio. dødsfald pga. forurening især fra kul. Ulykkerne på atomkraftværkerne har kun kostet få menneskeliv, og der har ikke vist sig genskader på næste generation. Det er på tide at lægge frygten bag sig, for atomkraft er nødvendig for at bremse den globale opvarmning og kan levere billig, stabil energi uden at skulle udskiftes hvert 25. år som vindmøller og solceller. Atomkraftværker kan holde i ca. 80 år og fylder mindre.

Det vil være rettidig omhu – og i sidste øjeblik at komme i gang. Folketingsbeslutningen af 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark skal fjernes, for flertallet af danskerne er for atomkraft.

Verdens forbrug af olie formodes at stige med 1.800.000 tønder olie – hver dag i 2025. Vi bruger ca. 104 mio. tønder olie – hver dag, og indtil atomkraft tager over, vil det fortsætte, og både kul- og olieindustrien er glade for den positive holdning til vind og sol, der gør, at de kan sælge endnu mere af de fossile brændsler, da vind og sol ikke kan levere til det fremtidige, moderne, digitale samfund, hvor alt er afhængig af stabil energi døgnet rundt. Selv i den danske cykelnation er cyklerne i dag ofte forsynet med en lille elmotor som supplement eller i stedet for den kendte rugbrødsmotor.

I England vil Rolls-Royce – kendt for flymotorer og luksusbiler – etablere 200 atomkraftværker inden 2050 og udbrede atomkraft i bl.a. Norden (Finans 7.3.2024). Disse værker skal opstilles rundt omkring i Nordeuropa bl.a. i Sverige, og i Norge er der underskrevet en hensigtserklæring med Norsk Kjernekraft. Etableringen af kraftværkerne vil koste ca. 18 mia. kr. og skal kunne genere 470 megawatt. Der er i England også indgået en aftale om at bygge et privat finansieret atomkraftværk i Teesside til levering af 24 nye kernekraftreaktorer inden 2050. Energimæssigt vil det svare til 80 små reaktorer SMR (levetid 80 år), til 1.600 Vestas havvindmøller eller 2.630 havvindmøller med en levetid på ca. 25 år. Hvorfor ikke lade Copenhagen Atomics starte i Danmark med atomkraft?

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 8. marts 2024


Udgivet

i

af

Tags: