Ny dansk supercomputer kræver meget stabil energi – atomkraft kan levere

Novo Nordisk Fonden har banet vejen for, at en supercomputer kan blive etableret i Danmark og levere den store mængde data, der kan hjælpe os i fremtiden med forskning og udvikling af AI (kunstig intelligens) til medicin og hjælp til natur, miljø og klima. Vi skal lære at bruge den nye verden til at forbedre den nuværende. Vi skal acceptere fremtidens supermaskiner, som kan fungere som partner, sagde kong Frederik. En ny fremtid er på vej!

En supercomputer skal bruge meget stabil strøm 24/7, og den skal ikke lukke ned i perioder pga. ustabil energiforsyning. Atomkraft kan levere, så vi bør støtte og fremme atomkraft i Danmark – ved først at fjerne folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark. Den kan fjernes ved en ny folketingsbeslutning, så supercomputeren kan komme godt fra start.

Der var et topmøde om atomkraft for regeringsledere i Bruxelles den 21. marts 2024 arrangeret af den belgiske regering. Det er en opfølgning af COP28 i Dubai, hvor 22 lande fra 4 kontinenter besluttede at tredoble kapaciteten af atomkraft før 2050 for at nå målet om klimaneutralitet. John Kerry, USA’s præsidentudsending for klima (2021-24) agiterede for beslutningen, som også IPCC, FN’s klimapanel, Frankrigs præsident Macron o.a. går ind for. Atomkraft skal fremmes i EU.

Danmark var ikke repræsenteret blandt regeringsledere til dette vigtige topmøde om atomkraft, bortset fra danske unge, der demonstrerede uden for bygningen – FOR atomkraft. Statsminister Mette Frederiksen svarede på spørgsmålet om det danske fravær til et så vigtigt møde: Danmark har ikke beskæftiget sig med atomkraft de sidste 20 år! Det er ikke sandt, da Copenhagen Atomics og Seaborg Technologies på privat basis siden 2014 har skabt to virksomheder til at producere den nye teknologi af atomkraft, som verden i den grad har brug for. Ved Mette F. intet om dette? I forhold til klimaet er der intet alternativ til atomkraft for at nå klimaneutralitet i 2050 – eller før.

  1. marts 2024 kom nyheden om, at Tyra-feltet i Nordsøen efter 4 års genopbygning genåbner og igen vil kunne levere naturgas i store mængder, så det udover dansk forbrug også kan eksporteres til andre europæiske lande, som så kan erstatte russisk med dansk gas. Gas er dog et fossilt brændstof – dog kun ca. halvt så slemt som kul, men det var jo meningen, at vi skulle helt væk fra de fossile brændstoffer. Klimarådet har talt om gas som backup i stedet for biomasse, men vi burde ikke fortsætte i det forkerte spor med fossile brændsler. Hvorfor ikke atomkraft?

Atomfysiker Bent Lauritzen, DTU, fremhæver, at atomkraft er den sikreste energiform, som i energirenhed svarer til vindkraft. Dertil kommer den nye teknologi med små modulære reaktorer (SMR), der er indbygget i smeltet salt (MSR) molten salt reactor, så sker der lækage eller uheld, ender udslippet i størknet salt. De kan ikke nedsmelte eller eksplodere og fylder ikke meget.

Modstandere af atomkraft taler ikke længere om farlighed men i stedet, at atomkraft er dyr og for langsom, men de små reaktorer kan laves på samlebånd, når de kommer i produktion, og hvad angår prisen forlyder det fra Copenhagen Atomics, at deres reaktorer vil kunne klare enhver konkurrence. Allerede i 2014 skrev den amerikanske fysiker Robert Hargraves bogen Thorium energy cheaper than coal, hvor han angav atomkraft som den billigste energi. Hvad angår affald, så kan en del genbruges som i Copenhagen Atomics’ wasteburner, og de små rester tilbage kan opbevares forsvarligt fx 500 m nede i jorden. Flere atomfysikere forsker dog i mere genbrug af atomaffald.

Atomkraft gør os mindre afhængige af andre lande og skal ikke som vindkraft have et netværk af kabler, som gør os sårbare for terror som sabotagen i 2022 på Nord Stream-rørledningen nær Bornholm. Ved kabelbrud kan vi blive digitalt lukket ned i løbet af et kvarter. Det vil kræve omfattende overvågning at sikre sig mod terror. Man er derfor nødt til at have ekstra maskiner og generatorer, så hospitaler, lufthavne mm. kan fortsætte med at fungere. Små atomreaktorer kan bruge eksisterende netværk og levere energi 24/7 til gavn for forsyningssikkerhed og økonomi.

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk, earthissue.com, DKA 24. marts 2024


Udgivet

i

af

Tags: