GLOBAL ALARM

GLOBAL ALARM ASSOCIATION (GAA)

Jonna Vejrup Carlsen

global-alarm.dk

Vi er alle ansvarlige for jordens tilstand 

GLOBAL ALARM ASSOCIATION‘s formål er:

– at få verdenserklæringen om menneskepligter ratificeret i FN og i alle medlemslande. 

– at fremme familieplanlægning i alle lande og oplysning om prævention for at bremse befolkningsvæksten.

– at fremme beskyttelse af dyr og planter mod udryddelse og stoppe forurening af luft, vand og jord overalt på jorden.

– at fremme information om thorium. Atomkraft er i dag den eneste rene energitype, der kan redde jorden fra en klima katastrofe.

I Menneskepligterne, der blev udarbejdet af InterAction Council for at supplere menneskerettighederne, blev ikke ratificeret på generalforsamlingen i FN i 1998. Der bør ikke være rettigheder uden pligter. 2 af de 19 artikler (fork.):

Artikel 7: Dyr og miljø skal beskyttes, og alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer.

Artikel 9: Alle, der kan, har pligt til at bekæmpe fattigdom, underernæring, uvidenhed og ulighed og fremme bæredygtig udvikling i hele verden.

Artikel 18: Fornuftig familieplanlægning er ethvert pars ansvar.

II Familieplanlægning er fornuftig og nødvendig i de fleste lande og bør inddrages i klimadebatten for at bremse den globale opvarmning. Hvert år bliver der ca. 80 mio. flere mennesker i verden, dvs. 200.000 ekstra mennesker hver dag. Da hver person gennemsnitligt udleder ca. 4 t CO2 i atmosfæren om året, vil det svare til en årlig forøgelse på 320 tons CO2.

Der vil ikke være tilstrækkeligt med føde og rent drikkevand til de ca. 9-11 mia. mennesker, som man forventer, den globale befolkning vil være steget til i 2050-2100.

III Beskyttelse af dyr og planter er nødvendig. Mange insekter er allerede udryddet pga. forurening og giftige sprøjtemidler, hvilket resulterer i mindre bestøvning af afgrøder og en reduktion af fødevareproduktionen. Mange fugle er forsvundet – og led i fødekæden vil forsvinde.

Regnskove forsvinder, og mange vilde dyr mister deres habitat til mennesker og bliver truet af udryddelse. Regnskovens planter – naturens apotek, der indeholder værdifulde kemiske stoffer i kampen mod sygdomme, vil gå tabt for altid. 

Vi skal beskytte naturen, som har været vort spisekammer i millioner af år.

IV Energi er nødvendig i vor civilisation, men vi kan ikke fortsætte med at bruge fossile brændstoffer som kul, olie og gas, som forurener atmosfæren med CO2 og andre drivhusgasser og medvirker til at skabe en global opvarmning af jorden.

Vind, sol, biomasse, vand og andre bæredygtige energiformer kan ikke dække det globale energibehov men skal suppleres med en driftssikker energitype som kernekraft med thorium. Det er a-kraft uden affaldsproblemer. Thorium kan ikke bruges til våbenproduktion eller forårsage en nedsmeltning af reaktoren. Der er mere thorium i verden end kul, olie og gas til sammen, tilstrækkeligt til over 1000 års globalt energiforbrug. Det er et spørgsmål om politisk vilje at anvende det.

Den bedste måde til at bremse den globale opvarmning – udover at bruge ren energi – er at bremse befolkningsvæksten.

Læs min bog RED jorden – og bliv klogere!